Ga naar inhoud

Ik heb een onlangs de Univé zzp flexibele inkomensverzekering afgesloten. Heb ik recht op bedenktijd?

U heeft recht op 14 dagen bedenktijd vanaf het moment dat u de polis heeft ontvangen. Binnen deze periode kunt u de verzekering opzeggen zonder opgave van reden en zonder boete. U mag u dan niet meer melden voor een uitkering op grond van deze verzekering. Als u zich binnen de 14 dagen bedenktijd via deze verzekering gemeld heeft voor een uitkering, vervalt de bedenktijd en is de eerste verzekeringsperiode van een jaar van toepassing. In dat geval kunt u pas na dit jaar de verzekering opzeggen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?