Ga naar inhoud

Hoe wordt de uitkering berekend?

Als u zich ziek meldt, bepaalt u samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. De hoogte van dit gezamenlijk vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering. Bekijk de tabel met ziekte- en bijbehorende uitkeringspercentages in de voorwaarden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?