Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico?

Ja. Het eigen risico bedraagt € 250,- per schadegeval.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?