Ga naar inhoud

Hulp bij een conflict

Heeft u een meningsverschil of loopt een conflict flink uit de hand? Met de rechtsbijstandverzekering van Univé bent u verzekerd van professionele hulp. Een jurist van Univé Rechtshulp helpt u dan verder. U kunt ook meer lezen over hulp bij het verhalen van verkeersschade.

Wat kunt u het best doen bij een conflict?

Heeft u persoonlijk letsel opgelopen? Heeft u een conflict met een hulpverlener of de overheid? Bent u betrokken bij een conflict over uw inkomen, werk of uitkering of bv. over een belastingaanslag? Neem dan contact op met Univé Rechtshulp om uw zaak te melden. Hieronder leest u hoe dat kan.

Zo kunt u een conflict melden bij Univé Rechtshulp

Het is handig uw polisnummer bij de hand te hebben, als u uw schade bij Univé Rechtshulp meldt. U krijgt na aanmelding binnen 4 werkdagen een reactie.

Preventief juridisch advies

Heeft u (nog) geen conflict, maar wilt u wel juridisch advies? Dan kunt u als rechtshulpverzekerde uw vraag bij Univé Rechtshulp stellen. Neem telefonisch contact op via 0592 382 501 of mail naar rechtshulp.mijnvraag@unive.nl.

U krijgt telefonisch advies, dus vermeld naast uw klantgegevens ook het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Juridisch advies zonder verzekering

Heeft u een arbeidsconflict, maar geen rechtsbijstandverzekering of niet de juiste dekking op uw rechtsbijstandverzekering bij Univé? Dan kunt u direct juridische hulp ontvangen tegen een vast bedrag.

Geschillenregeling

Bent u het niet eens met de manier waarop uw zaak juridisch wordt behandeld? Of bent u het niet eens met de inschatting van uw kansen? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dit wordt de geschillenregeling genoemd.

Een conflict melden

Meer weten over het verzekeren van rechtsbijstand?

Brochures en voorwaarden