Ga naar inhoud

Documenten bij de rechtsbijstandverzekering

Op je polisblad lees je welke voorwaarden op je verzekering van toepassing zijn.
Je vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als 'polisblad') . Of in de Univé-app via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’).

Naar Mijn Univé