Veelgestelde vragen preferentiebeleid medicijnen

Wat is het preferentiebeleid (voorkeursbeleid)?

Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8 tot 10%. Univé voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het preferentiebeleid (ofwel voorkeursbeleid). Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. Door dit preferentiebeleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks en houden we de zorg betaalbaar. Het preferentiebeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar.

Bepaalt Univé nu welke medicijnen ik krijg?

Nee, Univé bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig heeft. Dat doet uw voorschrijvende arts. Univé maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Uit deze middelen selecteert Univé het geneesmiddel met de laagste prijs. Dit wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als gebruiker?

Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddelen van een andere fabrikant.

Is de kwaliteit en veiligheid van de voorkeursgeneesmiddelen even goed als die van de duurdere?

Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt heeft. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Voordat deze medicijnen worden toegelaten op de Nederlandse markt worden ze streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Wat als een duurder geneesmiddel beter werkt voor mij?

Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. Of er werkelijk sprake is van medische noodzaak bepaalt mede uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term ‘medische noodzaak’.

Zien de voorkeursgeneesmiddelen er anders uit?

Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan heeft u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.

Is mijn huisarts, specialist of apotheker op de hoogte van het voorkeursbeleid?

Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeursgeneesmiddel geven. Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn geïnformeerd door Univé.

Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?

Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de verzekeringsvoorwaarden.
Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel zelf moet betalen. Dit is niet de bedoeling als het gaat om een voorkeursgeneesmiddel. Neem in dat geval contact met ons op. Wij spreken uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan. Kiest u zelf voor een niet-voorkeursgeneesmiddel, dan betaalt meestal zelf het geneesmiddel.

Wat als het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad of niet leverbaar is?

 Als er een nieuw voorkeursmiddel is vastgesteld, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvóór het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in zo’n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. 

Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen risico als het voorkeursmiddel niet leverbaar is?

Als de fabrikant aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel niet leverbaar is, gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek u tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel. Het nadeel hiervan is dat u voor dit geneesmiddel wel het eigen risico betaalt.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor geneesmiddelen?

Soms moet dat inderdaad. Op www.medicijnkosten.nl ziet u of u voor uw geneesmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt. Per jaar betaalt u maximaal € 250,- per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.