Ga naar inhoud

Univé: 230 jaar samen risico's delen en schade voorkomen

In 2024 bestaat Univé 230 jaar. De coöperatieve gedachte is onze basis. Samen risico’s delen en schade voorkomen, daar draait het om. Elkaar helpen als het erop aankomt. Zo begon het 230 jaar geleden, en dat doen we nu nog steeds. Pieter van den Ban, manager bij Stichting Univé Buurtfonds, werkt ruim 26 jaar bij Univé. Hij vertelt hoe Univé zich heeft ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van onze oprichter Geert Reinders. En blikt vooruitblik naar het feestjaar én de toekomst. 

“Geert Reinders kwam uit Winsum. Hij was weduwnaar en hertrouwde met een weduwe. Samen hadden ze twee boerderijen. De keukenmeid was onhandig met een olielampje en een van de boerderijen brandde af. Geert besefte toen: dit is niet verzekerd. Voor mij valt de ellende mee, want ik heb nóg een boerderij. De meeste andere boeren hebben maar één boerderij, en dan is het bij een brand einde verhaal.” 

Samenwerken en voorkomen 
“In 1794 richtte Geert de Sociëteit van Onderlinge Bijstand in gevalle van Brand op, samen met een groep boeren uit de omgeving die hij vertrouwde. Elke boer legde jaarlijks een bedrag in. Ging het bij een van hen mis, dan kon die aanspraak maken op het verzamelde geld. Ze beseften ook: ik loop nu niet alleen risico door mijn eigen handelen, maar ook door dat van mijn collega’s. Daardoor gingen ze veel bewuster nadenken over het voorkomen van brand. Het effect was groot: in de eerste 15 jaar was er geen enkele brand bij de deelnemers. Het idee van Geert kreeg al snel navolging. In de hoogtijdagen waren er zo’n 1200 onderlinge brandwaarborgmaatschappijen. Die zijn in de loop der tijd gaan samenwerken, en daaruit is uiteindelijk ook Univé ontstaan.” 

Win-winsituatie 
“Geert dacht na over hoe je samenwerking zo kunt inrichten dat er een win-winsituatie ontstaat. Samen sta je sterker, was zijn uitgangspunt. Je kunt je kennis en ervaring delen en beschikbaar stellen aan anderen. Wat daarbij helpt, is een besloten gemeenschap van mensen die elkaar kennen. Dan weet je wat je aan elkaar hebt, je vertrouwt elkaar. Bij Univé geloven we nog steeds in het belang van samen delen en risico’s voorkomen. Zorgen voor elkaar en samen verantwoordelijkheid nemen maakt sterker. Het geeft je de veerkracht om met tegenslagen om te kunnen gaan. Lokale gemeenschappen zijn daarbij van grote waarde. Als bouwsteen voor welzijn. Dit soort lokale activiteiten is nu de basis voor onze ledenorganisatie, onze verenigingskant.” 

230 lokale initiatieven in het zonnetje 
“In 2024 bestaat Univé bestaat 230 jaar. Dat willen we met elkaar vieren. Het plan is om 230 lokale initiatieven in het zonnetje te zetten. Zo willen we onze lokale aanwezigheid beter zichtbaar maken. Net voor de zomer komt er een jubileumdag voor alle medewerkers, ledenraadsleden, commissarissen en de bestuurders. Het wordt een dag die serieus begint, maar die eindigt in een groot feest, met foodtrucks en muziek.” 

Op naar 250 jaar Univé 
“En nu: op naar 250 jaar Univé. Cruciaal daarbij is dat we de lokale gemeenschap als uitgangspunt nemen. Ik zeg altijd: Univé gaat over de buurt. Iedereen weet precies wie er bij zijn buurt hoort en wie niet. We moeten leren om naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen. En dat het ook leuk is om dat te doen. De tijd die we daarin steken, is geen verspilde tijd. Het is leerzame, kostbare tijd. Daar kun je energie uit halen. Dát is voor mij de basis voor hoe wij nu ook met elkaar de noodzakelijke maatschappelijke transities kunnen overleven. Het is de rol van Univé om mensen daarbij te faciliteren. Om ze wegwijs te maken, richting te bieden, aan te jagen. En zo kom ik weer terug bij Geert Reinders. Want zo is Geert ook begonnen.”