Ga naar inhoud

Een samenleving waar iedereen kan meedoen

Bij Univé willen we dat iedereen zichzelf kan zijn. Wie je ook bent, wat je ook gelooft en waar je ook vandaan komt. Daarom maken we ons sterk voor diversiteit en inclusie. In 2023 stelden we een beleidsplan op met concrete ambities. Roy Renkema van samenwerkingspartner Randstad en senior HR-adviseur Theo Schoon van Univé vertellen wat dat in de praktijk betekent. “We praten meer met elkaar over de verschillen tussen mensen, en de waarde van een divers team.” 

“Diversiteit is al langer een onderdeel van onze strategische personeelsplanning”, vertelt Theo. “Maar we wilden een stap vérder gaan. In 2023 stelden we daarom een beleidsplan op met concrete ambities. Bijvoorbeeld om het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond de komende jaren te laten groeien. Ook willen we meer medewerkers met een arbeidsbeperking of andere afstand tot de arbeidsmarkt aannemen. Daar hebben we afgelopen jaar de fundamenten voor gelegd. We hebben een statement opgesteld waarin we toezeggen dat we alle kandidaten gelijke kansen bieden in het wervings- en selectieproces. Leidinggevenden en HR-medewerkers hebben een workshop ‘unconscious bias’ gedaan, over onbewuste vooroordelen en hoe je daarmee om kunt gaan. Ook hebben we het Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad ondertekend: een manifest waarmee we laten zien dat we ons inzetten voor meer diversiteit en inclusie, en er ook publiek verantwoording over afleggen. We hebben ook onze samenwerkingspartners op het gebied van HR geïnformeerd over ons beleid. En ze gevraagd om bij te dragen aan onze ambities.” 

Onbewuste vooroordelen
Randstad Uitzendbureau werft veel personeel voor Univé. Accountspecialist Roy Renkema: “Univé wil een goede afspiegeling zijn van de maatschappij en iedereen gelijke kansen geven. Dat proberen we toe te passen in hoe we werven en selecteren. Het beleid van Univé sluit goed aan op onze manier van werken. Bij Randstad hebben we ook een beleid voor diversiteit, inclusie en gelijkheid. Onze systemen zijn er bijvoorbeeld op ingericht om niet-discriminerende vacatureteksten te schrijven. Waarin geen onbewuste vooroordelen staan, die genderneutraal zijn en zonder onnodig jargon. Als er een vacature is bij Univé, spreken wij de kandidaten, en van geschikte kandidaten sturen wij het profiel door. Daarin staat wat iemands werkervaring is en waarom die geschikt zijn voor de vacature. Maar een manager ziet niet hoe oud iemand is of wat diens achtergrond is, om vooroordelen te voorkomen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het aanbod van kandidaten aan Univé divers is.” 

Mooi hoe Univé meedenkt 
Roy: “Ik vind het mooi om te zien hoe Univé meedenkt om mensen een kans te geven. Wij hadden een kandidaat met veel ervaring, ook bij verzekeraars. Hij kwam moeilijk aan een baan, vanwege een fysieke beperking. Ik heb toen een gesprek gevoerd met hem en Univé. De teamleider zei meteen: ‘hij heeft een goed cv, hij heeft de juiste kennis en veel ervaring. We gaan gewoon kijken wat we moeten doen om hem aan het werk te krijgen.’ Die houding vond ik bijzonder, en de kandidaat zelf waardeerde het ook heel erg. Ook heb ik een kandidaat aangedragen met een vorm van autisme. Van tevoren waren er even twijfels of die het op sociaal gebied wel aan zou kunnen. De teamleider had er vertrouwen in. De kandidaat werkt nu tot wederzijdse tevredenheid bij Univé.” 

Blijven praten 
Theo: “Toen we het beleid hadden opgesteld en akkoord kregen op die concrete ambities, merkte je dat de vrijblijvendheid eraf is. De organisatie komt nu echt in actie. Het lukt niet allemaal in één keer, en soms gaat het met vallen en opstaan. Belangrijk is dat we erover blijven praten, ook als er dingen niet goed gaan. Daar leren we alleen maar van. Diversiteit en inclusiviteit zijn onderwerp van gesprek geworden. We praten over de waarde van een divers team en de verschillen tussen mensen. Zo dragen we als werkgever steeds meer bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn.”