Ga naar inhoud

Wijzigingen zorgverzekering 2019

De basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2019 op een aantal punten. U vindt hieronder per zorgverzekering de belangrijkste wijzigingen op een rij. Onderaan deze pagina vindt u de vergoedingenoverzichten.

Wijzigingen in de zorgverzekeringen in 2019

Bereken uw premie

Wijzigingen zorg 2019

Hieronder vindt u alle wijzigingen van onze zorgverzekeringen. 

Basisverzekering

Slaappositietrainer | basisverzekering
In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer kan u helpen een andere slaaphouding aan te leren bijvoorbeeld bij slaapapneu. Vraag uw (huis)arts naar de mogelijkheden.

Geneesmiddelen | basisverzekering
Uw eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Voor welke geneesmiddelen u een eigen bijdrage betaalt, vindt u op medicijnkosten.nl.

Oefentherapie bij COPD | basisverzekering
In 2019 krijgt u oefentherapie bij COPD vanaf Gold Klasse II vergoed vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).

Geneesmiddelen uit het buitenland | basisverzekering
Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet te krijgen is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.

Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI) | basisverzekering
In 2019 kunt u een vergoeding krijgen voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in een speciaal programma (GLI) minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.

Gebitsprothese op implantaat | basisverzekering
Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts.

Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar | basisverzekering
Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. In 2019 is voor kinderen tot 18 jaar voor zo’n foto vooraf onze toestemming nodig. Uw tandarts kan deze toestemming voor u aanvragen.

Dieetpreparaten | basisverzekering
Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u van tevoren bij ons toestemming (machtiging) nodig. Dat is niet veranderd. Nieuw in 2019 is dat u voor de aanvraag het landelijke formulier gebruikt. Dit kunt u op onze website vinden, downloaden en invullen.

Stoppen met Roken medicijnen | basisverzekering
Voor Stoppen met roken medicijnen kunt u in 2019 bij meer aanbieders terecht dan in 2018. U vindt door ons gecontracteerde (internet)apotheken op onze website.

Europese privacywet (AVG) | alle basis- en aanvullende verzekeringen
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Natuurlijk volgen ook wij deze regels voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u op onze website.

Wijkverpleging | basisverzekering
Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een door ons gecontracteerde zorgverlener? Dan hoeft u niets te doen.

Huisartsenzorg | basisverzekering
Laat u op verzoek van uw huisarts bijvoorbeeld een röntgenfoto maken of een bloedonderzoek doen? En gaat u hiervoor naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u - naast uw eigen risico - misschien een deel van de kosten zelf betalen. Wat u wel vergoed krijgt, vindt u in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners’ op onze website.

Vitaminen, mineralen en paracetamol | basisverzekering
Vitaminen, mineralen en paracetamol die u zonder recept kunt kopen, krijgt u in 2019 niet meer vergoed vanuit uw basisverzekering.

Zittend ziekenvervoer | basisverzekering
Vanaf 1 januari 2019 krijgt u ook een vergoeding voor zittend ziekenvervoer als u reist voor consulten, onderzoeken en controles bij een oncologische behandeling en bij nierdialyse. In 2018 kreeg u alleen een vergoeding voor het vervoer naar de behandeling.

Flash Glucose Monitoring | basisverzekering
Bepaalde groepen diabetespatiënten krijgen vanuit de basisverzekering Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vergoed. Het gaat om:

  • Kinderen met diabetes type 1
  • Volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • Zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • Vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben

Hulpmiddelen bij incontinentie | basisverzekering
In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een S.E.M.H.-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u hierover advies geven. U vindt de door ons gecontracteerde leveranciers op onze website.

Wijziging doorgeven | basisverzekering
Wilt u uw huidige basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. Dit geldt ook voor uw aanvullende zorgverzekering. Wilt u uw basisverzekering of aanvullende zorgverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.

Verwijzing hoortoestellen | basisverzekering
Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing van een Keel-, Neus-, Oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.

Eigen bijdragen en maximale vergoedingen | basisverzekering
De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. De bedragen voor 2019 vindt u op onze website.

Kosten voor papieren factuur | alle basis- en aanvullende verzekeringen
Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van uw premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis.

Geschillen | basis- en aanvullende verzekering
Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting).

Aanvullende verzekeringen

Vervangende mantelzorg | aanvullende verzekering
In 2019 kunt u vervangende mantelzorg al voor één dag inzetten in plaats van minimaal drie dagen. U vraagt vervangende mantelzorg aan via Zorgadvies en Bemiddeling via 088 131 16 17. Zij verwijzen u door naar een aanbieder.
(Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best; Gezin Pakket; Vitaal Pakket

Gezondheidstest | aanvullende verzekering
In 2019 kunt u voor uw gezondheidstest, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist, ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen. Via Vergelijk en Kies en de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling kunt u nagaan welke zorgverleners dit zijn.
(Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best

Zorghotel of herstellingsoord | aanvullende verzekering
Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Het telefoonnummer staat op onze website. Onze adviseur weet of u deze zorg vergoed krijgt en waar u terecht kunt.
(Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best; Gezin Pakket; Vitaal Pakket; Gemeentepakket Compact; Gemeentepakket Compleet

Valpreventie | aanvullende verzekering
Vanaf 2019 kunt u één keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was één keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van uw vergoeding blijft gelijk. (Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best; Gezin Pakket; Vitaal Pakket; Gemeentepakket Compleet

Vervoer naar Nederland bij spoedeisende zorg buitenland | aanvullende verzekering
Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale beoordeelt of de zorg spoedeisend is en niet kan worden uitgesteld tot na uw terugkeer in Nederland. Moet u gerepatrieërd worden vanuit het buitenland, dan vergoeden wij de kosten niet als u deze kosten had kunnen voorzien. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) medisch noodzakelijk is.
(Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best; Jong Pakket; Gezin Pakket; Vitaal Pakket; Gemeentepakket Compact; Gemeentepakket Compleet; Module Europa en Wereld

Reisvaccinaties | aanvullende verzekering
Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij de organisaties Reisprik en Thuisvaccinatie. Zij adviseren en vaccineren ook bij u thuis. Uw preventieve geneesmiddelen, zoals malariatabletten, krijgt u thuis bezorgd. Wij vergoeden de kosten volledig binnen uw budget voor preventie. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer.
(Collectief) Aanvullend Goed, (Collectief) Aanvullend Beter, (Collectief) Aanvullend Best; Jong Pakket; Gezin Pakket; Vitaal Pakket

U kunt een overzicht met deze wijzigingen ook downloaden in een PDF:

Vergoedingenoverzichten

Alle vergoedingen van de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen vindt u in de onderstaande vergoedingenoverzichten. Per overzicht vindt u een beknopte weergave van de verzekeringsvoorwaarden.