Ga naar inhoud

Keuze uit drie basisverzekeringen

Bij Univé kiezen uit drie basisverzekeringen: de Univé Zorg Basis polis (natura), de Univé Zorg Geregeld polis (natura) en de Univé Zorg Vrij polis (combinatie). De basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt. Zoals huisarts, ziekenhuis, kraamzorg en tandheelkunde en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.

Op de premie van deze basisverzekeringen mag vanaf 1 januari 2023 geen collectieve korting meer gegeven worden. Wel kunt u, als u deelneemt aan een collectiviteit, profiteren van collectieve korting op de aanvullende verzekeringen Aanvullend Goed, Beter en Best.

Univé Zorg Basis (natura)

 • Ruim aanbod gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen: 100% vergoeding
 • 70% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen
 • Eigen risico € 385
 • Voor spoedeisende hulp kunt u bij elk ziekenhuis in Nederland terecht

Univé Zorg Geregeld (natura)

 • Groot aanbod gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen: 100% vergoeding
 • 80% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners en ziekenhuizen
 • Eigen risico € 385
 • Voor spoedeisende hulp kunt u bij elk ziekenhuis in Nederland terecht

Univé Zorg Vrij (combinatie)

 • Vrije keuze zorgverleners en ziekenhuizen met uitzondering van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en wijkverpleging: 100% vergoeding
 • Gecontracteerde zorgverleners GGZ en wijkverpleging: 100% vergoeding
 • 90% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners GGZ en wijkverpleging
 • Eigen risico € 385

Aanvullende zorgverzekering

U kunt de zorgverzekeringen Zorg Basis, Geregeld of Vrij uitbreiden met:

Op de tandartsverzekeringen krijgt u geen collectieve korting. 

Univé Zorg Select 

U kunt ook  kiezen voor de Univé Zorg Select polis. Deze basisverzekering kunt u niet afsluiten in combinatie met de Aanvullend Goed, Beter of Best.  

Bereken nu uw premie

Meer weten over de collectieve zorgverzekering?