Ga naar inhoud

Aanvullende zorgverzekeringen

Wilt u zich verzekeren voor extra zorg? Dan kunt u uw basisverzekering bij Univé eenvoudig uitbreiden met een collectieve aanvullende zorgverzekering. Zo heeft u altijd een zorgverzekering op maat.

Aanvullende zorgverzekeringen

U heeft de keuze uit drie aanvullende zorgverzekeringen: Aanvullend Goed, Beter of Best. Deze drie varianten vullen elkaar aan: de Aanvullend Beter is een uitbreiding op de Aanvullend Goed. En Best is een uitbreiding op Beter. Als u uw zorgverzekering heeft afgesloten via een collectiviteit dan ontvangt u een korting op de premie van de Aanvullend Goed, Beter en Best.

Aanvullende zorgverzekeringen thuiszorg en vereniging

Bent u lid van een aangesloten thuiszorgorganisatie of ledenvereniging? Dan kunt u gebruik maken van onze collectieve aanvullende verzekeringen Collectief Aanvullend Goed, Beter of Best. Hier zijn extra vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, preventie en mantelzorg opgenomen. Op thuiszorg en vereniging kunt u zien of uw vereniging ook aangesloten is. 

Tandartsverzekering

Als u wilt, kunt u uw zorgverzekering ook uitbreiden met een tandartsverzekering

Op de tandartsverzekeringen krijgt u geen collectieve korting.

Bereken nu uw premie

Meer weten over de zorgverzekering?