Zorgbemiddeling

Zorgadvies en Bemiddeling

Heeft u te maken met een lange wachtlijst voor het ziekenhuis? Dan kunt u als Univé-zorgverzekerde gratis gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Samen met u zoeken wij dan naar het ziekenhuis of de kliniek waar u sneller kunt worden geholpen. Ook helpt Univé Zorgadvies en Bemiddeling u met het vinden van een nieuwe huisarts of tandarts.

Wachtlijstbemiddeling is mogelijk voor:

 • Een consult (afspraak) bij een medisch specialist
 • Diagnostiek (onderzoeken)
 • Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
 • Dagbehandeling
 • Behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgverleners hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treeknorm zorg​ verlenen. Als u niet binnen deze norm wordt geholpen, spreken we van een te lange wachttijd. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.

Twee manieren om wachtlijstbemiddeling aan te vragen

Zo kunt u wachtlijstbemiddeling bij Univé aanvragen:

 • Stuur een e-mail naar zorgbemiddelaar@univezorg.nl.
  Vermeldt u daarin ook uw telefoonnummer, zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen.
 • Of bel Univé Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1617.
  U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Wij zoeken graag een snelle oplossing voor u.

U kunt bij ons ook terecht voor:

 • bemiddeling voor een second opinion
 • advies over de beste specialist voor bijzondere aandoeningen
 • informatie over de wachtlijst van het ziekenhuis van uw voorkeur.

Zó werkt wachtlijstbemiddeling

Stel, u dient bij Univé een verzoek om wachtlijstbemiddeling in. Dan gaan wij op zoek naar een alternatief bij u in de regio. Lukt dat niet, dan kijken we naar de mogelijkheden in de rest van het land. Of als dat nodig mocht zijn, in België of Duitsland. Univé kan dus geen voorrang krijgen in het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Zó werkt zorgadvies

Voor alle vragen die u hebt over de zorg kunt u van ons zorgadvies krijgen. Denk daarbij aan het vinden van een nieuwe huisarts na verhuizing, het vinden van een zorgverlener voor een specifieke behandeling, of waar u het beste terecht kunt voor bepaalde zorg. Onze bemiddelaars zullen samen met u kijken naar de mogelijkheden en u een advies geven. Natuurlijk ligt de keuze uiteindelijk altijd bij u.

Opname in alternatief ziekenhuis of behandelcentrum

Gaat het om een (dag)opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan vindt er altijd eerst een afspraak plaats met de specialist in het alternatieve ziekenhuis. Deze neemt niet automatisch het behandeladvies over van uw huidige ziekenhuis. Bovendien kan het zijn dat het alternatieve ziekenhuis bepaalde behandelingen niet op dezelfde manier kan uitvoeren. Wordt u behandeld in het alternatieve ziekenhuis? Dan vinden daar alle onderzoeken en behandelingen en de nazorg plaats.

Via wachtlijstbemiddeling naar een ander ziekenhuis

Kiest u na onze bemiddeling voor een ander ziekenhuis, dan gaat het proces als volgt.

 • U vraagt uw gegevens (dossier, foto's etc.) op uit het ziekenhuis waar u nu onder behandeling bent. Daar wordt u dan van de wachtlijst gehaald en kunt voor dezelfde aandoening daar niet meer terecht.
 • Vervolgens bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dat andere ziekenhuis.
 • Gaat het om een opname (ook dagopname), dan vindt er eerst een afspraak met een specialist in dat andere ziekenhuis plaats. Deze specialist neemt niet automatisch het behandelingsadvies over van het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Belangrijk om te weten over wachtlijstbemiddeling

Houdt u vooral rekening met de volgende punten.

 • Bepaalde behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis worden uitgevoerd. En soms is wachtlijstbemiddeling om bepaalde (medisch inhoudelijke) redenen niet mogelijk.
 • De reistijd naar een ander ziekenhuis is over het algemeen langer en reiskosten worden niet vergoed.
 • Voor behandelingen in het buitenland dient u altijd eerst toestemming van Univé te krijgen.

Sneller geholpen? Van de wachtlijst!

Bent u via wachtlijstbemiddeling geholpen in een ander ziekenhuis? Dan kunt u voor dezelfde aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was. Als u uw medisch dossier opvraagt bij uw huidige ziekenhuis, laat dan ook weten dat u daar van de wachtlijst af kan. Zo voorkomt u dat u op twee wachtlijsten staat en worden andere patiënten op de wachtlijst sneller behandeld.

Alle informatie over zorg vindt u via de startpagina van de zorgverzekering.​