Ga naar inhoud

Preferentiebeleid

  Vergoedingen van geneesmiddelen

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke medicijnen worden vergoed volgens de Zorgverzekeringswet. Op www.medicijnkosten.nl kunt u zien of uw medicijn is opgenomen in uw zorgverzekering. Ook kunt u zien of u een eigen bijdrage moet betalen en of er in dat geval een goedkopere variant is die u wel helemaal vergoed krijgt. Als u moet bijbetalen voor een medicijn, telt deze bijbetaling niet mee voor het volmaken van uw verplicht of vrijwillig eigen risico.

  Voorkeursgeneesmiddelen

  Binnen een groep van gelijke geneesmiddelen (d.w.z. met dezelfde werkzame stof) kunnen wij volgens ons preferentiebeleid voor medicijnen een voorkeursgeneesmiddel aanwijzen. Deze geneesmiddelen zijn vrijgesteld van het eigen risico. Alleen de terhandstellingskosten van de apotheker worden wel verrekend met het eigen risico. Lees hier meer over deze voorkeursgeneesmiddelen.

  Zelfzorgmiddelen

  Zelfzorgmiddelen zijn geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Op vergoeding van de volgende zelfzorgmiddelen heeft u recht, als u deze langer dan zes maanden aaneengesloten moet gebruiken:

  • laxeermiddelen
  • kalktabletten
  • middelen bij allergie
  • middelen tegen diarree
  • middelen om de maag te legen en
  • middelen tegen droge ogen.

  De eerste 15 dagen komen de kosten van het middel voor uw eigen rekening.

  Toestemming

  Voor een aantal geneesmiddelen hebt u voorafgaande toestemming nodig. U vindt hier een lijst van deze geneesmiddelen