Ga naar inhoud

Krijg ik no-claimkorting voor schadevrij rijden?

Ja, u start direct op de maximale no-claimkorting van 55% (instapkorting). Alleen bij een eventuele schuldschade valt u terug in korting. Na een jaar schadevrij rijden loopt die korting dan weer op. Meer informatie over onze tractorverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?