Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over pensioenen voor ondernemers

De pensioenleeftijd verandert inderdaad. Die lag ooit op 65 jaar, maar de ingangsdatum van de AOW is inmiddels gewijzigd naar 67 jaar in 2024. Wilt u eerder stoppen met werken, dan zult u behoefte hebben aan aanvullend inkomen. Misschien kan uw pensioenregeling een deel daarvan verzorgen, maar vaak is er aanvulling nodig. In het financieel advies kunnen wij hieraan samen met u aandacht besteden.

Daarvoor kunt u inderdaad financiële producten op de markt vinden. Wel is het belangrijk om professioneel advies hierover in te winnen. Zo zorgt u ervoor dat de dekking van uw polis aansluit bij uw wensen.

Een lastige vraag. Als er inderdaad gekort gaat worden, krijgt u in de toekomst een lagere pensioenuitkering. Of die uitkering voor u voldoende is, kan worden bepaald aan de hand van een financieel plan.

Univé heeft zelf geen eigen levensverzekeringsproducten om een oplossing uit een financieel plan te realiseren. Wel bemiddelt Univé in producten van andere verzekeraars. Een financieel plan bestaat daarom vaak uit een advies (wat zijn uw wensen, wat heeft u al gerealiseerd en wat kunt u nog aanvullen) plus de bemiddeling. Dit laatste helpt u bij het afsluiten van een financieel product bij een andere verzekeraar. Univé zal dan tussenpersoon zijn voor dit product.

De oudedagsreserve is meestal een fiscale reserve. Door een percentage van uw jaarwinst als oudedagsreserve op te nemen, daalt uw jaarwinst. Bij de beëindiging van uw bedrijf betaalt u er belasting over of regelt u een lijfrentevoorziening. Univé kan u helpen bij de inrichting daarvan en het maken van de juiste keuzes. Eén van de vragen kan zijn: Is de hoogte van de oudedagsvoorziening voldoende om mijn pensioenwensen volledig te kunnen invullen?

Een lijfrenteverzekering kent fiscale regels. Die heeft u geaccepteerd toen u een lijfrentepolis of een lijfrentebankspaarrekening heeft afgesloten. Niet elke lijfrente maakt alle soorten aanvullingen mogelijk. Daarom is het belangrijk om uw lijfrente te laten controleren door uw adviseur. Hiermee voorkomt u teleurstellingen op de pensioendatum die u wenst.

Om daarachter te komen, is inzage in uw pensioenregeling nodig. Want in de pensioenregeling wordt de partner omschreven. Vaak blijkt dat uw partner inderdaad een uitkering krijgt, maar niet altijd. Daarom is het verstandig dit te laten controleren. De overheid kent een nabestaandenregeling: de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Univé kan voor u adviseren en bemiddelen over uw lijfrente-uitkering. Daarbij is het van belang dat de uitkering past bij uw wensen. Daarnaast kijken we naar de fiscale uitgangspunten van de oorspronkelijke polis en de mogelijkheden die die fiscale uitgangspunten bieden. Een uitkering dient tijdig in te gaan, d.w.z. binnen een redelijke termijn na expiratie van de lijfrentepolis te worden gestart.