Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de zakelijke motorverzekering

​Ja, op deze motorverzekering kunt u ook een quad of trike verzekeren. Quads en trikes hebben vaak een autokenteken en mogen met een autorijbewijs bestuurd worden. Toch vinden wij dat deze voertuigen qua beleving en gebruik meer op een motor lijken. Daarom verzekeren wij ze via de motorverzekering.

Nee, niet als u tijdens het lesgeven de grens overgaat. Als u lesgeeft, bent u alleen in Nederland verzekerd.

Ja, het eigen risico bij cascoschade bedraagt € 250,- per schadegeval.

Gebruikt u uw motor voor uw eigen bedrijf? Dan is het belangrijk om uw motor zakelijk te verzekeren. Ook als u de motor vaker privé dan zakelijk gebruikt, heeft u een zakelijke motorverzekering nodig. Een particuliere motorverzekering biedt namelijk niet altijd dekking voor zakelijke ritten.

Nee, verplicht is een alarm niet. Het gebruik van een ART klasse 4 (of 5) slot is wel altijd verplicht, ook als uw motor al een CCV-goedgekeurd alarmsysteem heeft.

​Bij aanrijdingen tussen 'sterke' en 'zwakke' verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld een automobilist en een fietser, wordt de zwakke partij vaak in het gelijk gesteld. Zelfs al kan de automobilist zijn onschuld aantonen. Dit gaat dan ten koste van de opgebouwde no-claimkorting. Bij Univé is dat anders. Bent u in zo'n situatie niet schuldig, dan heeft de schade geen negatieve invloed op uw no-claimkorting.

Wanneer uw schade niet kan worden verhaald, zal dit gevolgen hebben voor uw no-claimkorting. Maar kan uw schade wel worden verhaald, dan heeft dit geen gevolgen voor uw no-claimkorting.

Met casco wordt bedoeld de dekking voor schade aan uw eigen auto. WA (wettelijke aansprakelijkheid) betreft de dekking voor schade aan auto('s) van derden.

Bij een zakelijke motorverzekering is privégebruik wel altijd meeverzekerd. Bij zakelijk gebruik moet u denken aan klantbezoek en woon-werkverkeer met een bedrijfsmotor. Maar ook een rijschool of leasebedrijf. Rijdt u met uw eigen motor naar uw werk en terug? Dan valt dat onder privégebruik. Daarvoor heeft u geen zakelijke motorverzekering nodig.

Uw helm en motorkleding zijn tot € 1.000,- gratis meeverzekerd.

​Nee, het aantal treden geeft aan hoeveel no-claimkorting van toepassing is. Het aantal schadevrije jaren geeft aan hoeveel jaren u schadevrij heeft gereden.