Ga naar inhoud

Met welk e-mailadres moet ik me registreren?

Heeft u een Univé-verzekeringspakket? Dan kunt u inloggen of u aanmelden voor een account met het e-mailadres dat bij ons bekend is.
Hebben wij geen e-mailadres van u geregistreerd? Dan kunt u zich aanmelden met het e-mailadres van uw keuze.
Let op: Elk e-mailadres kan maar één maal gebruikt worden als gebruikersnaam. Voor twee Mijn-omgevingen heeft u dan ook twee afzonderlijke e-mailadressen nodig.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?