Ga naar inhoud

Eigenvervoerverzekering

Documenten bij de Eigen vervoerverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de Eigen vervoerverzekering?
Bekijk de Verzekeringskaart hieronder: