Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico bij schade?

Ja, het standaard eigen risico bij WA+ en All Risk is € 250,- per schadegeval. U kunt uw premie verlagen door € 500,- eigen risico te kiezen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?