Ga naar inhoud

19 september 2023Ondernemen

Zonnepanelen installeren? Voorkom ongelukken

Installatiebedrijven hebben volop werk nu de vraag naar zonnepanelen zo groot is. Ook als zzp’er kun je goed verdienen als je handig bent in het plaatsen van PV-installaties (zonnestroominstallaties). Dus: het dak op en aan het werk! Uiteraard voorkom je onveilige situaties en tref je maatregelen voor jezelf en je mensen om ongelukken te voorkomen. Of komt dat op de tweede plaats?

Zonnepanelen installeren op een schuin dak is niet zonder gevaar. Installatiebedrijven kiezen daarom wel voor valbeveiligingsmiddelen, zoals een harnas met een vallijn of een valstopblok. Alleen zijn die middelen niet zo geschikt voor werken op schuine daken, omdat er vrijwel altijd een goed ankerpunt ontbreekt. Ook zit de beveiliging vaak in de weg bij het werk. Dat geldt ook als je een daklijnenset over het dak aanbrengt en je daaraan zekert met een harnas en een lijnklem. Die manier van werken moet je bovendien goed oefenen. Zijn jouw medewerkers getraind? En die zzp’er die je inhuurt?

Investeren in veiligheid

Met collectieve voorzieningen werk je een stuk veiliger en comfortabeler op een schuin dak. Denk aan een (rol)steiger, het liefst met een zonnepanelenlift want dat scheelt enorm in het tillen. Verder plaats je een hekwerk aan weerszijden van de (rol)steiger, zodat iemand die uitglijdt opgevangen wordt. Helaas gebruiken veel installatiebedrijven deze voorzieningen niet. De bezwaren? Te duur en te tijdrovend. Maar is dat wel zo? Ja, het is even een investering, maar het materiaal schrijf je in 10 jaar af en je kunt het ieder jaar bij tientallen projecten gebruiken. Een rekensom leert dan dat deze veiligheidsmaatregelen slechts enkele tientjes per opdracht kosten. En tijdrovend? Bij veel installatiewerk voor particulieren heb je een (rol)steiger van gemiddeld formaat nodig. Die bouw je met twee man in een uurtje op.

Risico’s en maatregelen in de RI&E

Wanneer je als installatiebedrijf mensen in dienst hebt of externe krachten inhuurt, ben je verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen en je te houden aan wetgeving over werken op hoogte. Ook moet je in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vastleggen welke risico’s je mensen lopen en welke maatregelen jij treft om ongevallen te voorkomen. Maar los van de verplichtingen, je wilt toch helemaal niet dat iemand met wie jij werkt door een val letsel oploopt of overlijdt? Maak daarom serieus werk van preventie, schaf de nodige voorzieningen aan en instrueer medewerkers en freelancers goed voordat ze het dak op gaan. En bespreek met je Univé-adviseur welke verzekeringen je afsluit voor je medewerkers.

Ook als zzp’er veilig werken

Je kunt ook als zzp’er gevraagd worden om voor een installatiebedrijf zonnepanelen te plaatsen. Natuurlijk pak je die klus aan. Maar wat spreek je af met je opdrachtgever? Want stel dat je per ongeluk schade veroorzaakt, ben jij dan aansprakelijk of het installatiebedrijf? En je wilt graag veilig werken. Maar moet je zelf zorgen voor veiligheidsvoorzieningen of is dat de verantwoordelijkheid van het bedrijf waar je voor werkt? Ga niet zomaar aan de slag, maar leg vast hoe de samenwerking geregeld is. Dan weet je ook wat jouw risico’s zijn, wat je zelf moet regelen en zelf moet verzekeren. Neem voor dat verzekeringsverhaal contact op met je Univé-advisseur

Deel dit bericht