Ga naar inhoud

30 juni 2023Ondernemen

Nut of noodzaak van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Veiligheid op de werkplek is voor elk bedrijf van groot belang. Als werkgever ben je tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor je medewerkers. Om inzicht te krijgen in de risico's die er binnen je organisatie op de loer liggen, en dus van invloed zijn op de veiligheid van je medewerkers, is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) belangrijk. Maar wat is een RI&E precies en waarom heb je het nodig? In deze blog leggen we het belang van een RI&E uit en geven we tips om dit op de juiste manier uit te voeren.  

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar de risico's die er op de werkvloer aanwezig zijn voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan het werk dat wordt uitgevoerd, maar ook om de risico's die kunnen ontstaan door de arbeidsomstandigheden zoals de inrichting van de werkplek en de gebruikte materialen. Het doel van een RI&E is om deze risico's in kaart te brengen en te evalueren, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Compliment of boete van Ministerie van SZW

Begin 2023 heeft Univé een enquête afgenomen onder een kleine groep ondernemers over de nut of noodzaak van een RI&E. Hieruit bleek dat:

  • zo'n 40% van de ondernemers een plan heeft dat recent is bijgewerkt. Complimenten voor deze organisaties.
  • Aan de andere kant: 60% van diezelfde groep heeft nog geen of een verouderde RI&E.
  • 15% was zelfs niet op de hoogte van het feit dat het bij meer dan één medewerker verplicht is. Zonde, want bij een spontaan bezoekje van het ministerie van SZW kan er bij het ontbreken van de RI&E een boete volgen van maximaal € 4.500,-.

Tijd om aan de slag te gaan!

Hoe werkt de RI&E?

Nu je weet dat een risico-inventarisatie en evaluatie een noodzakelijk kwaad is, wil je vast ook weten hoe je dit zo goed en efficiënt mogelijk kan vastleggen. Dat kan op verschillende manieren, maar hoe je het ook aanvliegt; het uitvoeren van een RI&E kan een behoorlijke klus zijn. Dit komt omdat een grondige inventarisatie van de risico's, de arbeidsomstandigheden en de werkzaamheden van je medewerkers onderdeel hiervan is. Enkele tips bij het uitvoeren van een RI&E zijn:

  • Betrek je medewerkers bij het onderzoek. Zij zijn vaak het beste in staat om de praktijkervaringen te delen en potentiële risico's te identificeren.
  • Maak gebruik van de RI&E tool die beschikbaar is via de website van het Steunpunt RI&E. Hiermee kun je stap voor stap een RI&E opstellen voor je bedrijf.
  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden en stel de juiste prioriteiten. Dit helpt om de RI&E snel en efficiënt uit te voeren en aandacht te besteden aan de meest urgente risico's.
  • Tot slot is het belangrijk om de RI&E regelmatig te actualiseren, bijvoorbeeld bij veranderingen in de arbeidsomstandigheden of bij nieuwe risico's die ontstaan.

Hulp bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Lees je bovenstaand en denk je vooral: waar moet ik de tijd vandaan halen? Dat begrijpen wij. Daarom is er goed nieuws: in samenwerking met Perspectief Arbodienst hebben we een pilot ontwikkeld: RI&E All-in. Bij deze dienst ga je in gesprek met de expert en wordt het plan van aanpak voor je opgesteld. Doordat onze partner gecertificeerd is en we desgewenst elk jaar een onderhoudsgesprek voeren, voldoet je RI&E meteen aan alle wettelijk gestelde eisen. Nu en in de toekomst. Prettige gedachte, nietwaar?

Wil jij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom deze pilot? Laat het dan weten aan je Univé-adviseur of sluit de dienst RI&E online af.

Deel dit bericht