Ga naar inhoud

13 december 2023Ondernemen

Vitaliteit op de werkvloer. Hoe werkt dit?

Vitale medewerkers dragen bij aan het succes van je bedrijf. Omdat ze zich goed voelen, zorgen ze voor een prettige werksfeer, een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. En investeren in vitaliteit is meteen een goede manier om medewerkers te boeien en te binden. Want gemotiveerde werknemers blijven graag voor je werken. 

Wat kun jij als werkgever doen om je medewerkers gezond en gemotiveerd te houden? Op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van je medewerkers heb je als werkgever al een aantal verplichtingen. Dat je zorgt voor een veilige werkvloer bijvoorbeeld. Of dat je een Preventief medisch onderzoek (PMO) aanbiedt waarmee je werknemers duidelijkheid krijgen over hun gezondheid. In je bedrijf moet bovendien een preventiemedewerker aanwezig zijn. Die kan in de verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart brengen. Het gaat dan niet alleen om fysieke risico’s, maar ook om psychosociale veiligheid. Kies ten slotte voor passende arbodienstverlening die kan adviseren op het gebied van werk en gezondheid.  

Gezonde leefstijl

Vind je gezonde en fitte medewerkers belangrijk dan kun je aandacht besteden aan hun leefstijl, met name meer bewegen en gezonde voeding. Wat zijn je mogelijkheden? Wat dacht je van een fietsplan als stimulans om op de fiets naar het werk te komen? Een sportzaaltje in je bedrijf is misschien niet mogelijk, maar je kunt wel (een deel van) een sportschoolabonnement vergoeden. En wie weet voelen je medewerkers iets voor een zit-sta bureau. Kijk ook naar het aanbod in je bedrijfsrestaurant. Is er voldoende keuze in gezonde maaltijden? En moet die snoepautomaat blijven staan of is het een idee om gratis fruit aan te bieden? Er zijn ook tal van workshops die je medewerkers op jouw kosten kunnen volgen, van stoppen met roken en gezond afvallen tot beweeg- en danslessen.  

Aandacht voor stressklachten

Maar vitaliteit gaat over meer dan goede voeding en beweging. Door stress kunnen motivatie, energie en veerkracht sterk verminderen. Onlangs bleek uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden dat één op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten, vooral vrouwen. Die klachten zijn vaak werk gerelateerd. De werkdruk kan te hoog zijn, de medewerker is onvoldoende uitgerust voor zijn taken of het werk valt moeilijk te combineren met de thuissituatie. Vraag je medewerkers wat ze nodig hebben om stressklachten te verminderen. Maken ze te veel uren, kunnen ze voldoende pauzes nemen, zijn ze goed opgeleid? Kunnen ze met flexibele roosters en thuiswerken privé en werk beter op elkaar afstemmen? Soms heeft de stress te maken met de privésituatie. Toon dan begrip en vergoedt bijvoorbeeld actieve begeleiding bij schuldsanering of psychologische hulp bij echtscheiding. 

Sociale veiligheid

Stress kan ook voortkomen uit psychosociale onveiligheid op de werkvloer. Dat discriminatie, agressie en seksuele intimidatie onacceptabel is, is duidelijk en ook wettelijk vastgelegd. Veel gedrag is echter niet bij wet verboden, maar wel ongewenst. Pesten, roddelen, buitensluiten, beledigingen en ongepaste grappen kunnen de sfeer op de werkvloer flink vergallen. Daar kan een medewerker zo onder lijden dat hij er ziek van wordt. Een vertrouwenspersoon en een pestprotocol is een mooi begin, maar dat is niet altijd genoeg, want het kan eenvoudigweg te onveilig voelen om je beklag te doen. Belangrijker is een bedrijfscultuur waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is en waar gediscussieerd mag worden over wat wel en niet kan. Waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar aanspreken op gedrag dat door een ander misschien niet op prijs gesteld wordt. En waar klachten van medewerkers serieus genomen worden. 

Als je wilt investeren in vitaliteit, betrek dan je medewerkers bij je plannen. Zij kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. En bedenk: een verplicht programma gaat niet werken. Je kunt je medewerkers aanmoedigen, maar laat de keuze aan hen. 

Vitale medewerkers bij Univé

Ook Univé vindt het belangrijk dat medewerkers vitaal zijn en plezier hebben in hun werk. Dat past volgens Senior HR adviseur Christina Bertus ook helemaal bij de organisatie. “We hebben voorkomen van risico’s en het beperken van gevolgen hoog in ons vaandel staan. Dan moet je dat ook vertalen naar je eigen organisatie. We bieden daarom medewerkers volop mogelijkheid om te werken aan hun fysieke en mentale veerkracht. Belangrijk is dat we niet zomaar programma’s opdringen. We kiezen er liever voor om op een subtiele en positieve manier te werken aan bewustwording. Geen drastische veranderingen in leefstijl, maar stap voor stap een stukje vitaler worden.” 

Breed aanbod

Om te werken aan hun vitaliteit kunnen medewerkers van Univé kiezen uit een breed aanbod. Bijvoorbeeld om met een healthcheck na te gaan hoe het staat met hun fysieke en mentale gezondheid. Of om voordelig een elektrische fiets te leasen. En tijdens de werkdag kunnen ze een minuut of 20 trainen in een speciale ruimte, zonder dat ze zich om hoeven te kleden. Het aanbod aan gezonde en biologische producten in de bedrijfskantine is groter geworden en op de afdelingen staan fruitschalen waar medewerkers gratis van kunnen eten. Verder worden er workshops aangeboden, bijvoorbeeld voor een betere balans in werk en privé, op het gebied van mindfulness of om te stoppen met roken. En Univé heeft de Charter Diversiteit van de Sociaal Economische Raad (SER) ondertekend. Dat betekent dat de organisatie zich vastlegt om serieus werk te maken van diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

Deel dit bericht