Ga naar inhoud

16 juni 2022Ondernemen

Tips voor agrarische ondernemers bij extreem weer

Door de klimaatveranderingen verandert het weer. We hebben steeds vaker te maken met wateroverlast of extreme droogte. In 2022 hebben we in januari en februari al vier stormen meegemaakt.

Zware hoosbuien, fikse rukwinden en hevige hagel- en onweersbuien zijn helaas geen uitzondering meer. Vaak valt de regen in kortere periodes en zorgt de intensiteit van de buien voor meer overlast en schade. Dit weerbeeld kan ook in de zomer voorkomen. Naast hevige regen kunnen we in de zomer ook te maken krijgen met een lange periode van droogte of een hittegolf.

Welke maatregelen kun je treffen?

We weten dat verouderde gebouwen en daken een extra risico zijn bij extreem weer. Onderhoud is belangrijk, maar wanneer het gaat om grote verbouwingen dan gaat daar toch wel even wat tijd in zitten. Lang niet alle schade door extreem weer is te voorkomen. Maar gelukkig kun je wel een aantal maatregelen nemen om de kans op schade te verkleinen.

We geven een aantal tips om je voor te bereiden.  

Extreme regenval en storm

 • Controleer regelmatig afwatering en maak goten schoon
 • Houd sloten schoon en diep ze eventueel uit
 • Overweeg aanleg van drainage
 • Houd je erf netjes met zo min mogelijk losse voorwerpen
 • Controleer bomen die vlak bij je pand staan
 • Controleer dakpannen en dakplaten

Bliksem en inductie

 • Zorg voor een goede overspanningsbeveiliging
 • Maak regelmatig back-ups van je computer en apparatuur waar je een back-up van kunt maken.

Extreme droogte

 • Houd de regels in de gaten voor het beregenen van je gewassen
 • Let op blauwalg en botulisme

Verschillende agrarische ondernemers

En waar moet je als agrarisch ondernemer nu bij stilstaan als je te maken krijgt met een langere periode zonder regen of een hittegolf?  We benoemen een aantal punten. Wil je meer weten? Je Univé-adviseur helpt je graag.

Tips voor veehouderij

Veehouderijen en varkenshouders kunnen bij extreem warm weer geconfronteerd worden met een transportverbod in verband met het welzijn van de dieren. Zo is er bijvoorbeeld een protocol voor varkenshouders, wat er kort gezegd op neer komt dat ze hun stal moeten koelen.  Zorg dat je hierop voorbereid bent, het liefst al voordat de hittegolf start.

 • Zorg voor voldoende schaduwplekken voor je dieren
 • Vervoer je dieren, houd je dan aan het hitteprotocol
 • Vervoer in een hittegolf geen dieren overdag
 • Installeer sproeiers op het dak
 • Zorg voor verneveling voor de luchtinlaat

Land- en tuinbouw

Veel boeren hebben drainage aangebracht in hun landbouwgrond. Deze drainage zorgt ervoor dat bij overvloedige regenval het regenwater afgevoerd wordt. Na de aanleg van de drainage, is het van belang dat deze drainage in goede conditie blijft. Onderhoud van drains is noodzakelijk. Het reguliere onderhoud van drainagesystemen bestaat uit het periodiek doorspuiten van de drainageleidingen zodat een goede afwatering geborgd blijft.

Beregenen en spuitschade

Wanneer je gaat beregenen of je land moet bespuiten let dan op de instelling van je apparaat, zodat het niet op het perceel van je buren terechtkomt. Stel je buurman heeft aardappels gepoot en door jouw beregeningswater lopen zijn aardappels een ziekte op. Of jij moet je oogst bespuiten, terwijl de oogst van je buurman net bespoten was of een ander middel nodig heeft.  Jij kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Zorg ervoor dat je beregeningsapparatuur voor gebruik het juiste vereiste onderhoud heeft gehad. Het onderhoud kun je bijvoorbeeld doen in het najaar. Advies: test de beregeningsapparatuur voordat de warme zomerperiode aanbreekt.

Glastuinbouw

 • Sluit luchtramen (beperk overdruk door ramen op een kiertje te openen, houd rekening met de windrichting en ook dat deze regelmatig kan draaien)
 • Onderhoud kassen goed
 • Als je gewas het toelaat, bescherm het met het schermdoek 

Tot slot

Heb je nog meer tips en advies nodig over het beperken van schade door het weer? Je Univé-adviseur helpt je hier graag bij.

Deel dit bericht