Ga naar inhoud

12 december 2022Ondernemen

Stroom verkopen? Extra inkomsten, maar ook juridische risico’s

Met een zonnepaneleninstallatie (PV-installatie) op de daken of op de grond van je bedrijf kun je zorgen voor extra inkomsten. Je draagt bovendien bij aan de energietransitie en je eigen energierekening gaat omlaag. Die voordelen zijn duidelijk. Maar voor je overgaat tot het plaatsen van deze energie-opwekkers, is het goed om ook de juridische risico’s onder ogen te zien. 

Heel veel agrariërs, maar ook andere ondernemers, kiezen tegenwoordig voor zonnepanelen om de eigen energierekening omlaag te brengen. Je kunt panelen plaatsen voor eigen gebruik, maar je kunt ook kiezen voor een grote PV-installatie waarmee je meer stroom opwekt dan je zelf nodig hebt. Het overschot kun je doorverkopen. Een mooie inkomstenbron naast je (agrarische) bedrijfsactiviteiten.  

Stroom leveren 

Er komt wel het een en ander bij kijken als je die stap wilt zetten. Want met het bedrijfsmatig leveren van grote hoeveelheden stroom aan derden heb je in feite een nieuwe onderneming. Daarvoor geldt andere wet- en regelgeving en daarbij krijg je te maken met andere subsidies, financieringsmogelijkheden en risico’s. Belangrijk dus om je goed te realiseren wat een PV-installatie voor gevolgen heeft voor je bedrijf, onder meer voor je verzekeringen. Want als je stroom doorverkoopt, zijn de zonnepanelen niet vanzelfsprekend meeverzekerd op de verzekering voor je (agrarisch) onderneming. Een aanpassing van je verzekeringspakket is dan vaak noodzakelijk.  

Aansprakelijkheid en geschillen 

Je staat er misschien niet bij stil, maar met zonnepanelen loop je ook juridische risico’s. Bijvoorbeeld als ze bij een storm van het dak waaien. Ze  kunnen dan schade veroorzaken bij buren, voorbijgangers of bezoekers van je (agrarische) bedrijf en jij kunt daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Hoe is die aansprakelijkheid verzekerd? Of stel dat de zonnepanelen onzorgvuldig geïnstalleerd zijn waardoor ze kunnen losraken en ook het brandrisico toeneemt. Als jij en de installateur het dan niet eens worden over het herstel of de kosten kun je juridische hulp goed gebruiken. En dan zijn er nog geschillen mogelijk met leveranciers of met afnemers. Als die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is een juridische procedure misschien onvermijdelijk. Vraag je Univé-adviseur van Univé met welke verzekeringen je de zonnepanelen verzekert tegen schade. En welke verzekeringsoplossingen je helpen als je met juridische geschillen of aansprakelijkheid te maken krijgt. 

Asbestvrij dak verhuren  

Zie jij een PV-installatie op je bedrijf ook wel zitten, maar kun of wil je die niet uit eigen middelen financieren? Dan kun je gebruikmaken van regelingen die anderen aanbieden. Een voorbeeld is Univé Duurzame Zekerheid, een project voor ondernemers waarbij asbestsanering en energie opwekken gecombineerd worden. Hoe dat werkt? Op kosten van Univé kun je jouw asbestdaken laten verwijderen. De nieuwe daken van je bedrijf, stallen of bijgebouwen verhuur je vervolgens aan Univé. Die plaatst daar zonnepanelen op en de stroom die daarmee opgewekt wordt, kunnen klanten van Univé weer afnemen. Als de kosten van de asbestsanering zijn terugverdiend, kun jij eigenaar worden van de zonnepaneleninstallatie en profiteer jij van de opbrengsten.  

Spreek je adviseur in een vroeg stadium 

Als je als ondernemer gebruikmaakt van Univé Duurzame Zekerheid, kun je erop rekenen dat we jouw  bedrijfsaansprakelijkheids- en zakelijke rechtsbijstandverzekering zorgvuldig afstemmen op je nieuwe risico’s. Kies je voor een andere contractpartner dan Univé Duurzame Zekerheid? Check dan met je adviseur of en welke aanpassingen in je verzekeringspakket nodig zijn. Ook in andere situaties bijvoorbeeld als je kiest voor een zonneakker waarbij zonnepanelen op de grond geplaatst worden, doe je er goed aan om in een vroeg stadium de gevolgen voor je verzekeringen te bespreken met je adviseur

Deel dit bericht