Ga naar inhoud

29 maart 2018

Landbouwregeling afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor je verzekeringen?

Landbouwers, tuinbouwers, bosbouwers en veehouders konden altijd kiezen of ze gebruik wilden maken van de Landbouwregeling. Als je daarvoor koos, was je niet btw-plichtig en hoefde je geen btw-administratie bij te houden. Nu de regeling is vervallen, moeten alle agrariërs btw in rekening brengen over geleverde producten. Maar ze kunnen ook de btw over aangeschafte goederen en diensten terugvragen. Wat heeft dat nu met je verzekeringen te maken?

Lager verzekerd bedrag

Zaken als tractoren en (landbouw)materieel heb je zo verzekerd dat je bij schade een bedrag krijgt uitgekeerd,  hoog genoeg om herstel- of vervangingskosten te kunnen betalen.  De verzekeraar stelt daarvoor samen met jou een verzekerd bedrag vast. Deed je mee aan de Landbouwregeling, dan werd er rekening mee gehouden dat je bij reparaties en aanschaf van vervangend materieel, de btw niet terug kon vragen. Het verzekerde bedrag was daarom inclusief btw. Nu je btw-plichtig bent geworden, kun je de btw wel terugvragen. De herstel- en vervangingskosten vallen daardoor lager uit en het verzekerde bedrag kan dus omlaag. En dan kan ook de premie dalen.

Btw verrekenen met terugwerkende kracht

Nu kan het zijn dat je voor 1 januari zaken hebt aangeschaft waarvan je de btw niet teruggevraagd hebt, terwijl je ze wel dit jaar of nog langer gebruikt. Speciaal voor die situatie is een overgangsregeling bedacht. Voor zaken die al in gebruik genomen zijn, kun je met terugwerkende kracht de btw gaan verrekenen. De periode waarover dat kan, verschilt voor roerende- en onroerende zaken. Had je iets aangeschaft wat je nog niet in gebruik hebt genomen? Dan mag de btw-verrekening plaatsvinden vanaf het moment van ingebruikname.

Naar boekhouder en verzekeringsadviseur

Of deze btw-verrekening aantrekkelijk voor je is en op welke manier dit het best kan gebeuren, is niet een-twee-drie te zeggen. Dat moet je echt met je accountant of boekhouder bespreken. Meld je besluit daarna wel bij je verzekeringsadviseur. Hij  kan dan je verzekeringen per direct aanpassen. Maar let op! De verzekerde bedragen gaan alleen omlaag voor de komende periode en niet met terugwerkende kracht over de periode daarvoor. En welke uitkering je nu bij schade krijgt, hangt ervan af: gaat het alleen om een reparatie, of is er sprake van een total loss? De berekeningen verschillen dan en hangen af van keuzes die je eerder hebt gemaakt. Je verzekeringsadviseur vertelt je hoe dat precies in elkaar zit. Hij kan bovendien je polissen doorlichten en je adviseren over verbeteringen.

Deel dit bericht