Ga naar inhoud

27 maart 2023Ondernemen

Bouw heeft in 2023 te maken met nieuwe regels

De bouw maakt drukke tijden door. Er moeten veel woningen bij komen en steeds meer particulieren en bedrijven willen een hoger energielabel. Nieuwe regelgeving moet verduurzaming stimuleren. Maar dat zijn niet de enige regels die in 2023 van kracht worden voor de bouw. Wat verandert er allemaal?

Stimulerende maatregelen

Verhuurdersheffing

Woningcorporaties krijgen meer financiële ruimte omdat de verhuurdersheffing per 1 januari is afgeschaft. Het geld moet worden ingezet voor nieuwbouw, de bouw van flexwoningen, renovatie, verduurzaming en leefbaarheid van wijken. 

Energielabel kantoren 

Sinds 1 januari is voor kantoorgebouwen minimaal energielabel C verplicht. Maar heel wat kantoren voldoen daar nog niet aan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldde in oktober 2022 dat van de 60 miljoen m2 kantoorruimte in Nederland 50% van de kantoren energielabel C heeft, 11% heeft label D of lager. Van 39% van de kantoren was het energielabel nog niet geregistreerd. Er is dus nog heel wat werk te verrichten.

Betere subsidieregeling

Ook woningeigenaren staan te popelen om hun woning te verduurzamen, zeker nu de gasprijzen zo enorm zijn gestegen. Daarvoor bestaan lokaal, provinciaal of landelijk verschillende subsidies. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren vijftien procent van kosten voor isolatie terugkrijgen. Tot 1 januari konden ze alleen subsidie krijgen voor isolatie vanaf 2 of meer maatregelen. Dit jaar kan de aanvraag ook ingediend worden voor één isolatiemaatregel.  

Zonnepanelen

Woningeigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen, konden altijd de btw terugvragen. Dat is nu niet meer nodig. De btw is teruggebracht naar nul procent voor zonnepanelen die worden geïnstalleerd op woningen of bijbehorende gebouwen zoals een schuur. Omdat de zonnepanelen zonder btw goedkoper zijn geworden, zijn mensen onder de streep even duur uit. 

Wet- en regelgeving

Omgevingswet 

Bouwondernemers hebben te maken met een woud aan regels. Dat is onhandig en tijdrovend. De Omgevingswet moet allerlei regels voor ruimtelijke projecten bundelen en vereenvoudigen. Het is dan gemakkelijker om een vergunning aan te vragen en te verlenen. De wet zou per  1 januari van kracht worden, maar daar is een stokje voor gestoken omdat de benodigde ICT – het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) – nog niet goed genoeg werkte. De invoer van de Omgevingswet is daarom uitgesteld tot 1 januari 2024. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderdeel van de Omgevingswet. De wet moet zorgen voor meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wkb zou dit jaar van kracht moeten worden, maar omdat de wet gekoppeld is aan de Omgevingswet is de invoering uitgesteld tot 1 januari 2024.

Beroepsziekten

Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten 

De overheid wil erkenning geven aan het leed van mensen die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) kunnen slachtoffers een eenmalige financiële tegemoetkoming krijgen van maximaal 22.839 euro. De regeling geldt nu nog voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (schildersziekte). In de toekomst komen daar meer beroepsziekten bij. De uitkering is aan te vragen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door

Gevaarlijke stoffen (ISBG)

Voor de schildersziekte bestond al een regeling, maar daar gold als voorwaarde dat de ex-werkgever aansprakelijk gesteld moest worden. Die voorwaarde is nu vervallen. Daarnaast is de regeling nu ook opengesteld voor zzp’ers. 

Kosten voor de bouwondernemer

Hogere lonen

Bouwers zijn in 2023 meer kwijt aan loonkosten. Per 1 januari is het minimumloon (en het minimumjeugdloon) gestegen met 10,15 procent. Maar in verschillende bouwcao’s zijn ook loonstijgingen afgesproken voor andere medewerkers. Zo gaan de lonen voor werkenden die onder de cao Bouw & Infra vallen, in 2023 omhoog in twee stappen van 2,5% (per 1 januari en 1 juli). Andere cao’s in de bouw hebben loonstijgingen afgesproken tussen de 1% en 4%. 

Subsidie schoon materieel 

Bouwondernemers kunnen ook besparen op hun kosten. Vanaf 9 mei wordt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) weer geopend. Er is dan opnieuw geld beschikbaar voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines of voor het ombouwen of opnieuw motoriseren van bestaande bouwwerktuigen. Ook als je een innovatief idee hebt om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te verbeteren, kom je mogelijk in aanmerking voor een SSEB-subsidie.

Houd de actualiteiten in de gaten

Dit zijn de wijzigingen voor zover nu bekend is. Wil je op de hoogte zijn van de meest actuele wijzigingen? Houd dan de website van de Overheid in de gaten. Ook onze adviseurs helpen je graag verder. Plan een afspraak om dit te bespreken.

Deel dit bericht