Ga naar inhoud

26 maart 2024Ondernemen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je (blijven) afstemmen op je situatie

Veel ondernemers wachten met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De reden die het vaakst genoemd wordt voor het uitstel: het is te duur. Maar gaat een ondernemer eenmaal in gesprek met een financieel adviseur van Univé, dan blijkt dat die kosten meevallen. Dat je bovendien behoorlijk veel invloed hebt op de premie. En dat een AOV echt belangrijk is. 

Met een AOV zorg je voor inkomsten als je door ziekte of een aandoening niet kunt werken. Toch heeft maar 16% van de ondernemers een AOV afgesloten. Zijn ze zich niet bewust van de risico’s? “Dat zien we inderdaad vaak bij startende ondernemers “, vertelt José Reijndorp-Muis, een van de Univé-adviseurs en iemand die vrijwel dagelijks ondernemers spreekt over hun risico’s. “Die startende ondernemers kloppen bij ons aan voor het verzekeren van hun bedrijfsmiddelen.  

Kijk samen met een adviseur naar alle risico's  

Maar wij kijken als adviseurs graag naar álle risico’s en brengen daarom ook het inkomen onder de aandacht. Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt of als jij of je partner overlijdt? En hoe sta je er financieel voor als je met pensioen gaat? Jonge ondernemers staan daar niet zo bij stil, maar vanaf een jaar of dertig beginnen ze daar wel serieus over na te denken. Ze hebben een huis gekocht, een vaste partner, kinderen. Er hangt dan veel af van een stabiel inkomen. Verder worden ondernemers door bepaalde ontwikkelingen getriggerd. Bijvoorbeeld in de coronatijd en ook nu er plannen zijn voor een verplichte AOV. Die blijkt een stuk minder riant uit te pakken dan een reguliere AOV bij een verzekeraar.” 

Hoeveel financiële zekerheid heb je? 

Nu hebben ondernemers verschillende manieren om hun inkomen te beschermen. Ze hebben bijvoorbeeld aardig wat spaargeld of een partner die zo goed verdient dat ze daar met zijn tweeën van kunnen leven. “Dat klopt”, zegt José. “In onze adviesgesprekken kijken we daarom eerst of het überhaupt nodig is om je te verzekeren. Verdien je als ondernemer niet zoveel, ben je jong en woon je nog bij je ouders? Ben je deels nog in loondienst? Dat zijn heel andere situaties dan wanneer je flinke hypotheeklasten hebt en er een gezin compleet afhankelijk is van de inkomsten uit jouw bedrijf.”  

Hoe je je verzekert, hangt bovendien af van de financiële zekerheid waar je zonder AOV op kunt rekenen en hoe lang je daarvan kunt leven. José: “Dat blijkt vaak tegen te vallen. Een gemiddeld gezin geeft 30.000 tot 60.000 euro per jaar uit. Stel dat je 35 jaar bent en een ton op de bank hebt. Dat lijkt veel, maar dat geld is zo op als je geen inkomsten meer hebt. En al verdient je partner goed, dat inkomen kan ook verminderen bijvoorbeeld door werkloosheid. Misschien lijkt jouw bijdrage aan het gezinsbudget maar klein, de impact kan best groot zijn als dat wegvalt. Door arbeidsongeschiktheid en inkomensachteruitgang verandert het leven vaak drastisch. Dat zet relaties onder druk. Met een uitkering kun je in ieder geval de financiële stress beperken.” 

Aan de knoppen draaien 

Dan het argument dat een AOV duur is. Klopt dat? “Dat hoeft niet”, aldus José. “Voor jonge ondernemers is de kans op arbeidsongeschiktheid veel kleiner. Die betalen een lagere premie. Je kunt bovendien aan veel knoppen draaien om je verzekering in te richten. De wachttijd bijvoorbeeld. Hoeveel maanden kun je zelf financieel overbruggen? Als je veel spaargeld hebt of je zit bij een broodfonds, kunnen zelfs de eerste twee jaar voor eigen risico zijn. Je kunt bij Univé tot 90% van je inkomen verzekeren, maar misschien heb je genoeg aan een lager percentage. En wanneer wil je een uitkering ontvangen? Als je je beroep niet meer kunt uitoefenen of als je ander werk dat past bij je opleiding en ervaring niet meer kunt doen? En hoe lang wil je een uitkering ontvangen? Twee jaar, vijf jaar of tot je pensioen? Hoe meer inkomensrisico je zelf draagt, hoe eenvoudiger je AOV kan zijn en dat zie je terug in de premie. Die kan dan echt laag uitvallen. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar. Je krijgt dus een deel ervan terug via de belasting. Weet je wat zo jammer is? Als alle ondernemers een goede AOV zouden afsluiten, zouden de premies hard naar beneden gaan omdat dan een veel grotere groep de risico’s zou delen dan de huidige 16%.”  

AOV aanpassen aan veranderde situatie 

Of en hoe je je verzekert, hangt dus sterk af van je persoonlijke en financiële omstandigheden. Maar die veranderen steeds. Daarom moeten ondernemers met een AOV van tijd tot tijd nagaan of die nog aansluit op hun situatie. “Dat doen wij in ieder geval tijdens onze onderhoudsgesprekken”, aldus José. “Het is echt belangrijk. Zo was ik eens bij een schilder die vond dat zijn AOV veel te duur was. Premie omlaag of de verzekering helemaal opzeggen, vond hij. We zaten bij hem thuis in een prachtige woning. Dat was zijn grote trots waar hij 20 jaar spaargeld in had zitten en waar hij nooit meer weg wilde. Ik wees hem erop dat hij dat allemaal zou verliezen als hij arbeidsongeschikt zou worden. Dat hij zelfs een hoger verzekerd bedrag nodig had om in dat geval zijn vaste lasten van dat moment te kunnen betalen. Daar schrok hij van en het zette hem aan het denken. Op mijn aanraden heeft hij toen een hoger inkomen verzekerd. Drie jaar later benaderde ik hem weer voor het onderhoud van de AOV en wat bleek? Hij was volledig arbeidsongeschikt geraakt. Maar dankzij de verhoging van toen kan hij nu rekenen op een goede uitkering waardoor hij in zijn huis kan blijven wonen. De man is me nog steeds dankbaar.” 

Wat heb jij nodig? 

Wat zijn in jouw situatie eigenlijk de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid? En hoe zou jouw AOV eruit moeten zien? Welke keuzemogelijkheden heb je en wat ga je dan aan premie betalen? Voor een antwoord op al die vragen kun je een gratis AOV-inzichtgesprek aanvragen. Heb je al een AOV maar wil je een hoger inkomen verzekeren? Als je het verzekerd bedrag met niet meer dan 15% verhoogt, kan dat bij Univé zonder dat je een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Wel moet je inkomen hoog genoeg zijn om de verhoging te rechtvaardigen. Bespreek je wensen met je Univé-adviseur. 

Deel dit bericht