Ga naar inhoud

Is Rechtshulp verkeer in het buitenland geldig?

Voor het verhalen van schade in het verkeer ben je verzekerd in de landen die op de groene kaart staan. Voor hulp bij conflicten over contracten die te maken hebben met je bedrijfsauto, ben je verzekerd in Europa, maar niet in Turkije en Rusland.

Voor zowel bij het verhalen van schade of hulp bij contracten geldt: we helpen alleen als het conflict onder de wetten van dat land of gebied valt, en als de rechter daar bevoegd is om over jouw conflict te beslissen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?