Ga naar inhoud

Hoe meld ik een conflict?

Je kunt een conflict bij Univé Rechtshulp op de volgende manieren melden:

•  Via www.univerechtshulp.nl bij Rechtshulp starten
•  E-mailen naar: rechtshulp@unive.nl
•  Bellen naar: 0592-382501 
•  Een bericht sturen via WhatsApp naar: 0614458760

We staan voor je klaar bij een conflict, maar om het goed af te handelen en te beoordelen, hebben we ook jouw medewerking nodig. Naast het melden van een conflict via de hierboven genoemde methoden, rekenen we ook op je medewerking bij de volgende punten:

  • Geef ons alle benodigde informatie, ook als je die later ontvangt, zodat we het conflict kunnen beoordelen.
  • Werk mee aan het verhalen van schade.
  • Laat ons het conflict behandelen en doe niets wat ons werk bemoeilijkt of duurder maakt.
  • Maak alleen afspraken met de andere partij na onze toestemming.
  • Vraag altijd eerst onze goedkeuring voordat je kosten maakt.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?