Ga naar inhoud

Houdt de nieuwwaarderegeling rekening met afschrijving?

Nee, bij de Nieuwwaarderegeling wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen. Als je bedrijfsauto, die onder deze regeling valt, schade oploopt of gestolen wordt, ontvang je een vergoeding waarmee je een vergelijkbare bedrijfsauto nieuw kunt aanschaffen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?