Ga naar inhoud

Wat is opzichtdekking?

Bij opzichtdekking gaat het om schade aan spullen van anderen. Opzichtschade is schade die je toebrengt aan spullen van anderen die je voor bewerking of bewaring in je bedrijf hebt. Bijvoorbeeld spullen van klanten, maar ook gereedschappen of materialen die je huurt of in bruikleen hebt. Schade aan deze spullen is soms standaard verzekerd met een AVB en soms optioneel mee te verzekeren, afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?