Ga naar inhoud

Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn alle bestuurders, medebeleidsbepalers, vereffenaars en toezichthouders van de vereniging verzekerd. Zij zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid die veroorzaakt zijn door een bestuurlijke fout. Zo blijft het privévermogen van de verzekerden buiten schot. 

Met een bestuurder bedoelen wij: 

Alle personen die volgens de statuten zijn benoemd tot lid van het bestuur van de vereniging. Zij hebben samen de taak om de vereniging te besturen. Ook de personen die lid waren van het bestuur, maar die dat nu niet meer zijn, zijn verzekerd. 

Als de vereniging een VvE is, dan is ook de persoon verzekerd die is benoemd tot voorzitter van de vergadering van eigenaren. Voorwaarde is dat deze persoon ook bestuurstaken voor de vereniging uitvoert. 

Met medebeleidsbepalers bedoelen wij: 

Alle personen die het beleid van de vereniging (mede) bepalen, alsof zij zelf bestuurders zijn van de vereniging. Ook de personen die in het verleden medebeleidsbepaler waren maar dat nu niet meer zijn, zijn verzekerd. 

Met vereffenaars bedoelen wij: 

Alle personen die het vermogen van de vereniging moeten verdelen als de vereniging stopt. Zij moeten dit werk doen zoals het beschreven is in de statuten van de vereniging. Personen die in het verleden vereffenaar waren, maar dat nu niet meer zijn, zijn verzekerd. Vereffenaars die door een rechter zijn benoemd, zijn niet verzekerd. 

Met toezichthouders bedoelen wij: 

De personen die – volgens de verenigingsstatuten – zijn benoemd tot toezichthouder van de vereniging. De taken van de toezichthouders zijn onder andere het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken binnen de vereniging. 

Personen die in het verleden toezichthouder waren, maar dat nu niet meer zijn, zijn ook verzekerd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?