Ga naar inhoud

Heb ik voor mijn bedrijf voldoende aan een rechtsbijstandverzekering die mijn belangen behartigt in geval van conflicten of aansprakelijkheidsclaims van anderen?

Een rechtsbijstandverzekering sluit je af voor de gevallen waarin zich een probleem of geschil voordoet. Zo zit je niet opeens met hoge advocaatkosten. Als blijkt dat je toch aansprakelijk bent voor een veroorzaakte schade, betaalt de rechtsbijstandverzekering niet de aan anderen toegebrachte schade. Juist daarvoor is de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?