Ga naar inhoud

Heb ik voor mijn bedrijf voldoende aan een rechtsbijstandverzekering die mijn belangen behartigt in geval van conflicten of aansprakelijkheidsclaims van anderen?

Een rechtsbijstandverzekering sluit u af voor de gevallen waarin zich een probleem of geschil voordoet. Zo zit u niet opeens met hoge advocaatkosten. Als blijkt dat u toch aansprakelijk bent voor een veroorzaakte schade, betaalt de rechtsbijstandverzekering niet de aan anderen toegebrachte schade. Juist daarvoor is de AVB. Bereken uw premie

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?