Ga naar inhoud

Geldt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook voor uitzendkrachten, stagiair(e)s, meewerkende familieleden of vrijwilligers?

Ja, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook dekking voor uitzendkrachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. Dat geldt ook voor familie- en huisgenoten die in uw bedrijf meewerken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?