Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de Constructie All Riskverzekering

Omdat de AVB alleen de schade verzekert die u aan anderen toebrengt, blijft u hiermee nog aanzienlijke risico's lopen. Maar de CAR-verzekering verzekert ook de schade aan het door u uitgevoerde werk zelf. Bovendien kunt u ook uw gereedschappen en hulpmaterialen meeverzekeren.

U bent met de CAR-verzekering onder andere verzekerd voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van het werk. Bij de AVB-polis is dit niet verzekerd (de zogenaamde 'opzicht'-uitsluiting).

Het is niet verstandig om u afhankelijk te maken van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer. Die heeft misschien een erg hoog eigen risico, zodat u zelf toch nog veel financieel risico loopt. Als onderaannemer mag u in veel gevallen de schade niet rechtstreeks claimen op de polis van de hoofdaannemer. Bovendien loopt u het risico dat schade op u wordt verhaald. En gaat de hoofdaannemer failliet, dan vallen schadeuitkeringen in de failliete boedel. Maar een eigen CAR-verzekering biedt u als onderaannemer de zekerheid dat het door u uitgevoerde werk is verzekerd op uw eigen polis.

Onder de onderhoudstermijn verstaan we de periode tussen de eerste en de tweede oplevering die in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek is opgenomen. Is er geen overeenkomst of bestek waarin die onderhoudstermijn is vastgelegd? Dan is de onderhoudstermijn niet verzekerd. Een onderhoudstermijn is trouwens niet hetzelfde als een garantietermijn.

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Met de CAR-verzekering bent u standaard verzekerd in Europa.

Hieronder verstaan wij de roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de bouwdirectie of het personeel. Het gaat om spullen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het bouwterrein aanwezig zijn. Motorrijtuigen vallen hier niet onder.

Hieronder verstaan wij roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade zonder dat er sprake is van beschadiging. Daarvan is sprake als u een vloer heeft gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en u moet het werk opnieuw doen. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.