Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Meestal bent u niet verzekerd buiten Nederland, omdat de meeste leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op Nederlands recht.

Ja, deze verzekering geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten of stagiair(e)s.

Dat hangt af van uw beroep en van uw algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtgevers stellen steeds vaker een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht als ze een opdracht verstrekken. Ook kunnen zij u vragen om een bewijs van verzekering. Hiermee biedt u uw opdrachtgevers een extra zekerheid.

Een BV is een rechtspersoon en daarbij hoort dat de BV aansprakelijk is en niet u persoonlijk. Maar bij de invoering van de flex-BV is de aansprakelijkheid van bestuurders ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kunnen de bestuurders wel persoonlijk aansprakelijk worden gehouden in bijzondere omstandigheden. Denk aan het faillissement van de BV waarbij de administratie niet op orde is of er vlak vóór het faillissement grote bedragen zijn uitgekeerd aan de bestuurders. Het is daarom verstandig gebruik te maken van de diensten van een administratiekantoor.

Wordt er schade ontdekt na de ingangsdatum van deze verzekering maar heeft u de werkzaamheden voor de ingangsdatum uitgevoerd? Dan kan dit onder het inlooprisico vallen. Wilt u voor een vergoeding in aanmerking komen? Dan moet u in de drie jaar vóór de ingangsdatum van uw Univé-verzekering ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben gehad voor dezelfde werkzaamheden die u bij Univé heeft verzekerd.

Standaard is uw inlooprisico 3 jaar gratis meeverzekerd op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering dekt alleen de rechtsbijstandkosten van de verzekerden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de door derden geleden zuivere vermogensschade. Beide zijn noodzakelijk.

De zakenwereld wordt steeds complexer, dynamischer, concurrerender en brengt steeds meer risico's met zich mee. De financiële belangen en afhankelijkheden worden ook steeds groter. De kans dat u  aansprakelijk wordt gesteld is daardoor sterk toegenomen. En een goede relatie vandaag, kan morgen een minder goede relatie zijn. Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe.

Sluit u voor alle opdrachten een contract af met uw opdrachtgever waarin u uw aansprakelijkheid aanzienlijk beperkt? Dan nog geldt niet altijd: contract is contract. De rechter zal het contract dat u met uw opdrachtgever heeft gesloten en waarin u als leverancier uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beperkt of uitsluit, altijd toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft ook bescherming als deze clausules door de rechter als onredelijk terzijde worden geschoven.

Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade doordat u een aangenomen opdracht niet  of niet op tijd uitvoert. Of doordat u uw werk moet verbeteren, herstellen of opnieuw uitvoeren. Ook bent u niet verzekerd als u zich niet houdt aan patenten, octrooien, licenties enz. Wilt u precies weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet? Lees dan de voorwaarden.