Ga naar inhoud

Wat wordt er onder een asbestdak verstaan?

U vindt hier een definitie van het begrip 'asbestdak'. Een asbestdak is een dakbedekking dat asbest bevat. Zo zijn daken van asbestbevattend golfplaat of daklei een asbestdak. In de meeste gevallen gaat het om deze twee toepassingen. Het gaat hier om asbesthoudende toepassingen die in contact staan met de buitenlucht. Deze zorgen door verwering onder invloed van weersinvloeden voor verspreiding van asbestvezels. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen, zoals bijvoorbeeld asbesthoudend dakbeschot vallen hier dus niet onder. Daarnaast gaat het alleen om dakbedekking. Boeidelen, dakgoten, gevelpanelen, pijpen en dergelijke zijn geen dakbedekking.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?