Ga naar inhoud

Wat wordt bedoeld met een dak(vlak)?

Met een dakvlak wordt de gehele kant of zijde van een dak bedoeld waar de beschadigde platen onderdeel vanuit maken. Bijvoorbeeld een zadeldak bestaat uit 2 dakvlakken. In principe komt alleen het beschadigde deel van het dak voor vergoeding in aanmerking. Wanneer de overheid het niet toestaat alleen de beschadigde delen van het dak te vervangen, dan vergoeden wij de kosten die u moet maken om het hele dakvlak of dakdeel waarin de beschadigingen zitten te vervangen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?