Ga naar inhoud

Wat is het AOV-AOW-hiaat?

Je kunt als zelfstandige te maken krijgen met een ‘verzekeringsgat’ tussen de einddatum van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en wanneer je voor het eerst AOW ontvangt. Dat gebeurt als de AOW-leeftijd stijgt, maar je AOV niet meebeweegt.  

Bij arbeidsongeschiktheid kom je dan zonder inkomen te zitten, want je AOV keert dan niet meer uit, maar je AOW is ook nog niet begonnen. Dit probleem wordt het AOV-AOW-hiaat genoemd.

Lees hier alles over hoe dit in elkaar steekt... en de oplossing die Univé biedt. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?