Ga naar inhoud

Uw omgeving

In uw omgeving zijn er verschillende factoren die een risico op brand kunnen vormen. Natuurlijk het weer, als het bijvoorbeeld lang droog is of heftig onweert. Maar ook het gedrag van uw buren en mogelijk zelfs pyromanen. Beperk het aantal risico’s zoveel mogelijk.

Zes onderwerpen die een rol kunnen spelen

1. Buren

Ook als u uw huis brandtechnisch op orde heeft, blijft u afhankelijk van het doen en laten van bijvoorbeeld uw buren. Vonken uit de schoorsteen van uw buurman kunnen al snel op uw dak terechtkomen.

Preventietips

 • Vraag bij de gemeente naar de regels uit het Bouwbesluit over rieten daken. En check of u en uw buren hieraan voldoen.
 • Maak met uw buren afspraken over brandpreventie en over brandgevaarlijke activiteiten, zoals barbecueën en het verbranden van afval.

2. Onweer

Rieten daken trekken niet meer onweer aan dan pannen daken. Maar de gevolgen bij blikseminslag zijn wel vaak ernstiger.

Preventietips

 • Plaats bliksemafleiders om een eventuele inslag op te vangen.
 • Schakel een erkend installateur in om zo’n installatie aan te leggen en te onderhouden.

3. Droogte

​Bij droogte, krachtige en schrale oostenwind of lage luchtvochtigheid droogt het riet uit en wordt het risico op brand groter. Het kleinste vonkje kan dan al tot grote problemen leiden.


Preventietips

 • Gebruik uw houtkachel vooral niet als het langere tijd droog is.
 • Kijk uit met barbecueën. Houd voldoende afstand tot uw huis en let op de rook en de  windrichting.
 • Verbrand geen afval bij aanhoudende droogte.
 • Let goed op wat er in uw omgeving gebeurt. Brandgevaarlijke activiteiten daar kunnen evengoed brand veroorzaken. 

4. Vuurwerk en wensballonnen

​Wensballonnen en vuurwerk zien er mooi uit, maar kunnen een bedreiging zijn voor uw rieten kap. Zeker wanneer het riet al langere tijd droog is.


Preventietips

 • Zorg voor een goede branddetectie. Hoe eerder de brand wordt opgemerkt, hoe eerder u zelf kunt ingrijpen of de brandweer kunt waarschuwen.
 • Blijf thuis en houd een oogje in het zeil als men in de buurt vuurwerk en wensballonnen de lucht inlaat.
 • Zorg ervoor dat u  permanent een tuinslang met voldoende lengte heeft aangesloten om op elk punt van het dak eventueel neerkomend vuur te kunnen blussen.

5. Brandstichting

​Brand in een huis met een rieten dak heeft doorgaans veel grotere gevolgen dan brand in een huis met een pannen dak. En mensen die snode plannen met uw huis hebben, moet u zoveel mogelijk dwarsbomen.


Preventietips

 • Plaats daarom lampen met bewegingssensoren die aanspringen als iemand in het donker uw terrein betreedt. Brandstichters worden immers liever niet gezien.
 • Zet containers e.d. vast op grote afstand van uw gevel (zo mogelijk minimaal 10 meter). Vaak worden die als eerste in brand gestoken om uiteindelijk het huis te laten branden. Dat geldt ook voor opgeslagen materialen.

6. Brandweer

Breekt er toch brand in uw huis uit, dan is snelle actie noodzakelijk. Breng uzelf en uw familieleden in veiligheid en waarschuw direct de brandweer.


Preventietips

 • Informeer bij uw brandweer naar de plaats waar ze het bluswater kunnen halen. Mogelijk is het zinvol zelf een bron te slaan met brandweeraansluiting.
 • Vraag ook eens naar de aanrijtijd die de brandweer denkt nodig te hebben.
 • Check of uw plaatselijke brandweer beschikt over een rietploeg die speciale blustechnieken hanteert. Bestaat die niet bij u in de buurt, lobby dan bij uw brandweer of ze zo’n ploeg kunnen starten.
 • Zorg voor goede branddetectie- en blusmiddelen, zowel binnen als buiten. Hoe eerder de brand wordt opgemerkt, hoe beter.