Ga naar inhoud

De brandveiligheid van je huis met rieten dak

Hoe brandveilig is jouw huis met rieten dak eigenlijk? Wat is de staat van de verwarmingsinstallatie en de elektra? En niet te vergeten het schoorsteenkanaal en de rieten kap zelf? Onderhoud is erg belangrijk.

Zeven onderwerpen die een rol kunnen spelen​

1. Rieten kap

Een brand in een rieten kap is moeilijk te controleren. Niet alleen omdat in de rieten laag zelf altijd zuurstof aanwezig is. Maar ook omdat een rieten dak zo is gebouwd dat regenwater - dus ook bluswater - snel wordt afgevoerd. 

Een traditionele kap heeft een open constructie van balken en latten. Een schroefrieten kap heeft juist een gesloten onderconstructie die bij een binnenbrand het riet afschermt en de zuurstoftoevoer beperkt.


Preventietips

 • Impregneer de rieten kap met een brandvertragend middel. 

 • Schakel een erkend aannemer en/of rietdekker in bij de bouw en verbouw, maar ook voor regelmatige controle en onderhoud.  

 • Laat je bij aankoop van een huis met een rieten kap bijstaan door een ervaren bouwkundige die je huis controleert op risicofactoren. 

2. Indeling van het huis

Kijk goed op welke plaatsen in de kap zich risico’s bevinden. Liggen die dicht bij ruimtes waar je vaak verblijft? Houd daarmee dan rekening als je vluchtroutes opstelt.


Preventietips

 • Laat je bij de bouw of verbouw van je huis begeleiden door een erkend architect en/of aannemer. Zij kunnen je adviseren over een goede en veilige indeling van je huis. 

 • Let vooral op de plaatsen waar elektra, schoorsteenkanaal en verwarming door een vloer en de kap gaan (‘doorvoeringen’). 

 • Zorg voor een goede brandmeldinstallatie aan de binnenzijde van je huis. 

3. Verwarming

Veel rietgedekte huizen worden verwarmd met kachels die gebruikmaken van open vuur, zoals hout- en pelletkachels en open haarden. De hitte en vonken daarvan kunnen gemakkelijk brand veroorzaken.


Preventietips

 • Vraag goed advies als je een type kachel kiest en installeert, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). 
 • Plaats een goede vonkenvanger. Heb je jouw huis bij Univé verzekerd en stook je een kachel met vaste stoffen, dan is dat zelfs verplicht. 

 • Gebruik alleen droog en ongelakt hout of (hout)briketten en geen spiritus of andere vloeibare brandstoffen. 

 • Laat het vuur uitbranden, maar niet nasmeulen. Ga zorgvuldig om met de as. 

 • Sluit bij brand de luchttoevoer en de schoorsteenklep af en waarschuw de brandweer. 

 • Blus de brand niet met water, maar met zout, zand, soda of een schuim-/poederblusser. 

 • Laat na een schoorsteenbrand je schoorsteen vegen en inspecteren. 

4. Schoorsteenkanaal

Schoorsteenbranden komen erg vaak voor en veroorzaken veel leed. Daarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de staat van het schoorsteenkanaal. Zeker als je stookt met vaste brandstoffen, moet het kanaal qua lengte en diameter goed zijn afgestemd op de capaciteit van de kachel. Dat zorgt voor optimale trek en verbranding.


Preventietips

 • Schakel een erkend installateur of aannemer in bij aanleg, aanpassing en onderhoud van het schoorsteenkanaal. 

 • Laat een brandwerende, doorlopende omkokering installeren met bijvoorbeeld Promatect of Fermacell. 

 • Zorg ervoor dat de schoorsteen ten opzichte van de nok goed op het dak geplaatst wordt. En dat ook de kap op de schoorsteen goed staat. Anders kan de rook in de kachel terugstromen. 

 • Garandeer dat bochten in het kanaal maximaal 30 graden afwijken van de verticale as, zoals staat in het Bouwbesluit. 

 • Laat elk schoorsteenkanaal minimaal eenmaal per jaar vegen door een erkend schoorsteenveegbedrijf. En vaker als je regelmatig vaste brandstoffen stookt. Combineer dat eens met een camera-inspectie om de kwaliteit van het rookkanaal te beoordelen.
 • Bedenk dat metalen (RVS) rookkanalen niet onbeperkt meegaan. Vooral bij onzorgvuldig stoken kunnen ze al binnen enkele jaren doorroesten.

5. Vonkenvanger

Het plaatsen van een vonkenvanger is een goede preventiemaatregel. Maar een vonkenvanger die van slechte kwaliteit is of niet wordt onderhouden, kan juist een extra risico zijn.


Preventietips

 • Laat een goede vonkenvanger plaatsen, zodat vonken uit de schoorsteen niet op je rieten kap terecht kunnen komen. Heb je jouw huis bij Univé verzekerd en stook je met een kachel met vaste stoffen, dan is dat zelfs verplicht. 

 • Laat je vonkenvanger regelmatig onderhouden en schoonmaken, bijvoorbeeld door een erkend schoorsteenveegbedrijf.

 • Houd er rekening mee dat je stookgedrag medebepalend is voor de manier en frequentie van het noodzakelijke onderhoud en schoonmaken.

6. Elektra

Een defect in de elektra van je huis kan al snel een brand veroorzaken. Kortsluiting of hitte-uitstraling van elektrische apparaten zijn vaak de boosdoener.


Preventietips

 • Voorkom kortsluiting door stof en vuil uit elektrische apparaten te verwijderen, geen oneigenlijk gebruik te maken van apparaten, groepen niet te zwaar te belasten en verouderd materiaal te vervangen. 

 • Maak voortdurende overbelasting van apparatuur onmogelijk. Beperk het aantal stekkers (apparaten) per stopcontact en stekkerdoos om overbelasting te voorkomen. En houd elektrische apparaten die veel warmte uitstralen uit de buurt van brandbare materialen. 

 • Schakel een erkend installateur in bij aanleg, uitbreiding en onderhoud van je elektrische installatie.
 • Test regelmatig je aardlekschakelaars om verrassingen te voorkomen.
 • Rol verlengsnoeren altijd helemaal uit. En zet elektrische apparaten uit, als je ze niet gebruikt. Laat ze niet op stand-by staan.

7. Zonnepanelen

Jouw rieten dak kun je voorzien van zonnepanelen. Maar met name de omvormers kunnen het risico op brand vergroten. Heb je jouw huis bij Univé verzekerd, dan is het verplicht om door te geven dat je zonnepanelen op jouw rieten dak hebt liggen of laat plaatsen.

Preventietip

 • Laat zowel de zonnepanelen als de omvormers plaatsen door een erkend installateur.