Ga naar inhoud

Uw huis

Hoe brandveilig is uw huis met rieten dak eigenlijk? Wat is de staat van de verwarmingsinstallatie en de elektra? En niet te vergeten het schoorsteenkanaal en de rieten kap zelf? Onderhoud is erg belangrijk.

Zeven onderwerpen die een rol kunnen spelen​

1. Rieten kap

Een brand in een rieten kap is moeilijk te controleren. Niet alleen omdat in de rieten laag zelf altijd zuurstof aanwezig is. Maar ook omdat een rieten dak zo is geconstrueerd dat regenwater -  dus ook bluswater - snel worden afgevoerd.

Een traditionele kap heeft een open constructie van balken en latten. Een schroefrieten kap heeft juist een gesloten onderconstructie die bij een binnenbrand het riet afschermt en de zuurstoftoevoer beperkt.

Preventietips

 • Impregneer de rieten kap met een brandvertragend middel.

 • Schakel een erkend aannemer en/of rietdekker in bij de bouw en verbouw, maar ook voor periodieke controle en onderhoud. 

 • Laat u bij aankoop van een huis met een rieten kap bijstaan door een ervaren bouwkundige die uw huis controleert op risicofactoren.

2. Indeling van het huis

Kijk goed op welke plaatsen in de kap zich risico’s bevinden. Liggen die dicht bij ruimtes waar u vaak verblijft? Houd daarmee dan rekening als u vluchtroutes opstelt.


Preventietips

 • Laat u bij de bouw of verbouw van uw huis begeleiden door een erkend architect en/of aannemer. Zij kunnen u adviseren over een goede en veilige indeling van uw huis.
 • Let vooral op de plaatsen waar elektra, schoorsteenkanaal en verwarming door een vloer en de kap gaan (‘doorvoeringen’).
 • Zorg voor een goede brandmeldinstallatie aan de binnenzijde van uw huis.

3. Verwarming

​Veel rietgedekte huizen worden verwarmd met kachels die gebruikmaken van open vuur, zoals hout- en pelletkachels en open haarden. De hitte en vonken daarvan kunnen gemakkelijk brand veroorzaken.


Preventietips

 • Vraag goed advies als u een type kachel kiest en installeert, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK). 
 • Paats een goede vonkenvanger. Heeft u uw huis bij Univé verzekerd en stookt u een kachel met vaste stoffen, dan is dat zelfs verplicht.
 • Gebruik alleen droog en ongelakt hout of (hout)briketten en geen spiritus of andere vloeibare brandstoffen.
 • Laat het vuur uitbranden, maar niet nasmeulen. Ga zorgvuldig om met de as.
 • Sluit bij brand de luchttoevoer en de schoorsteenklep af en waarschuw de brandweer.
 • Blus de brand niet met water, maar met zout, zand, soda of een schuim-/poederblusser.
 • Laat na een schoorsteenbrand uw schoorsteen vegen en inspecteren.

4. Schoorsteenkanaal

Schoorsteenbranden komen erg vaak voor en veroorzaken veel leed. Daarom is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de staat van het schoorsteenkanaal. Zeker als u stookt met vaste brandstoffen, moet het kanaal qua lengte en diameter goed zijn afgestemd op de capaciteit van de kachel. Dat zorgt voor optimale trek en verbranding.


Preventietips

 • Schakel een erkend installateur of aannemer in bij aanleg, aanpassing en onderhoud van het schoorsteenkanaal.
 • Laat een brandwerende, doorlopende omkokering installeren met bijvoorbeeld Promatect of Fermacell.
 • Zorg ervoor dat de schoorsteen ten opzichte van de nok goed op het dak geplaatst wordt. En dat ook de kap op de schoorsteen goed staat. Anders kan de rook in de kachel terugstromen.
 • Garandeer dat bochten in het kanaal maximaal 30 graden afwijken van de verticale as, conform het Bouwbesluit.
 • Laat elk schoorsteenkanaal minimaal eenmaal per jaar vegen door een erkend schoorsteenveegbedrijf. En vaker als u regelmatig vaste brandstoffen stookt. Combineer dat eens met een camera-inspectie om de kwaliteit van het rookkanaal te beoordelen.
 • Bedenk dat metalen (RVS) rookkanalen niet onbeperkt meegaan. Vooral bij onzorgvuldig stoken kunnen ze al binnen enkele jaren doorroesten.

5. Vonkenvanger

​Het plaatsen van een vonkenvanger is een goede preventiemaatregel. Maar een vonkenvanger die van slechte kwaliteit is of niet wordt onderhouden, kan juist een extra risico zijn.


Preventietips

 • Laat een goede vonkenvanger plaatsen, zodat vonken uit de schoorsteen niet op uw rieten kap terecht kunnen komen. Heeft u uw huis bij Univé verzekerd en stookt u een kachel met vaste stoffen, dan is dat zelfs verplicht.
 • Laat uw vonkenvanger periodiek onderhouden en schoonmaken, bijvoorbeeld door een erkend schoorsteenveegbedrijf.
 • Houd er rekening mee dat uw stookgedrag mede bepalend is voor de manier en frequentie van het noodzakelijke onderhoud en schoonmaken.

6. Elektra

​Een defect in de elektra van uw huis kan al snel een brand veroorzaken. Kortsluiting of hitte-uitstraling van elektrische apparaten zijn vaak de boosdoener.


Preventietips

 • Voorkom kortsluiting door stof en vuil uit elektrische apparaten te verwijderen, geen oneigenlijk gebruik te maken van apparaten, groepen niet te zwaar te belasten en verouderd materiaal te vervangen.
 • Maak voortdurende overbelasting van apparatuur onmogelijk. Beperk het aantal stekkers (apparaten) per stopcontact en stekkerdoos om overbelasting te voorkomen. En houd elektrische apparaten die veel warmte uitstralen uit de buurt van brandbare materialen.
 • Schakel een erkend installateur in bij aanleg, uitbreiding en onderhoud van uw elektrische installatie.
 • Test regelmatig uw aardlekschakelaars om verrassingen te voorkomen.
 • Rol verlengsnoeren altijd helemaal uit. En zet elektrische apparaten uit, als u ze niet gebruikt. Laat ze niet op stand-by staan.

7. Zonnepanelen

Uw rieten dak kunt u voorzien van zonnepanelen. Maar met name de omvormers kunnen het risico op brand vergroten. Zonnepanelen op een rieten dak zijn niet standaard meeverzekerd. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. 

Preventietip

 • Laat zowel de zonnepanelen als de omvormers plaatsen door een erkend installateur.