Ga naar inhoud

Woonverzekering

Contact buren vergroot veiligheidsgevoel in en rondom huis

Bijna twee derde van de Nederlanders voelt zich veilig in en rondom het eigen huis (61%). Goed onderling contact met buren speelt daarbij een belangrijke rol.Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Gevoel veiligheid in de buurtBeter een goede buur

Voor het gevoel van veiligheid in en rondom de eigen woning vindt maar liefst 3 van de 4 Nederlanders goed onderling contact met de buren belangrijk. En 73% van de respondenten geeft aan dat men er op kan vertrouwen dat de buren waarschuwen bij verdachte of gevaarlijke situaties.

Maar 29% van de respondenten geeft aan graag meer contact met de buren te willen.Contact buren

Afspraken met de buren

In het voorkomen van inbraak vinden buren elkaar. Zo spreken buren met elkaar af dat ze op elkaars woning letten tijdens vakantie (39%), doet men aan digitale buurtpreventie (37%), hangen camera’s op (26%) en spreken elkaar aan op veilig gedrag.

Toch blijkt dat 21% geen maatregelen treffen als buurt en geeft 5% van de respondenten aan geen contact met de buren te hebben.Maatregelen in de buurt

Buren zijn belangrijk bij voorkomen en beperken inbraakschade

Oplettende buren zijn vaak de eersten die alarm slaan bij verdachte situaties. De helft van de respondenten geeft aan de politie te bellen als zij een verdacht persoon in het huis van hun buren zien. En 19% belt de eigenaar.  

Toch kan een inbraak dankzij oplettende buren niet altijd voorkomen worden. Want hoewel het aantal woninginbraken in Nederland in het algemeen al jaren daalt (CBS), blijkt uit cijfers van Univé dat vooral in de provincies Flevoland, Limburg en Noord-Brabant relatief vaak woonschades door inbraak gemeld worden. Daarom blijft het belangrijk om het huis regelmatig door de ogen van een inbreker te bekijken.

Veiligheid
Nederlanders denken dat inbrekers een huis uitkiezen op basis van het gemak waarmee zij binnen kunnen komen, de spullen die zij zien liggen en of er zichtbare beveiligingsmaatregelen zijn. Ook denkt 25% van de Nederlanders dat de ligging van de woning een rol speelt

Toch geeft 23% van de respondenten aan dat men het aandurft om even weg te gaan zonder de deur op slot te doen. En laat een kwart van de Nederlanders wel eens raam open staan als zij weg zijn.  

Rol verzekeraar

Hoewel buren voor veel Nederlanders belangrijk zijn in het kader van inbraakpreventie (70%), verwacht men ook van hun verzekeraar hulp om inbraak te voorkomen. Maar liefst 69% van de respondenten vindt dat verzekeraars hun klanten moeten helpen om het huis inbraakveiliger te maken.Rol verzekeraar

Ook Univé vindt het voorkomen en beperken van woninginbraak belangrijk. Om onze leden te helpen organiseert Univé bijvoorbeeld regionale anti-inbraakavonden waarbij een ex-inbreker tips deelt. Zo kunnen verschillende maatregelen getroffen worden om de kans op inbraak te verkleinen en daarmee groter leed te voorkomen.

Enkele tips om inbraak te voorkomen

We hebben enkele preventietips onder elkaar gezet waarmee u de kans op een inbraak beperkt.

-Deur op slot en ramen dicht. Ook als u maar even weg gaat, draai alle deuren op nachtslot en doe de ramen dicht. Een deur die niet op slot gedraaid is, is met bijvoorbeeld een creditcard eenvoudig te openen.

-Sleutels. Laat uw sleutels niet aan de binnenkant in het slot zitten. Door een ruit in te tikken, kan een inbreker eenvoudig naar binnen. En berg een reservesleutel niet op onder een bloempot of deurmat. Vraag liever je buren een reservesleutel te bewaren voor geval van nood.

-Buitenverlichting. Plaats buitenverlichting met een bewegingssensor of lichtcel. Inbrekers staan niet graag in het licht.

-Trappen en containers. Zorg dat er geen handige opstapjes voor inbrekers voorhanden zijn om bijvoorbeeld op het platte dak te klimmen..

-Vakantie. Geef uw huis een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars voor verlichting. Geen post op de deurmat laten liggen. Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.

Om de kans op inbraakschade zo klein mogelijk te houden hebben we nog meer preventietips voor u.

Univé veilig thuis

Univé liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht en begrip te krijgen van de manier waarop Nederlandse consumenten omgaan met inbraakpreventie. Univé vindt het belangrijk om haar klanten te helpen voorkomen, beperken en herstellen van schade.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 1.074 respondenten in de periode 12 t/m 22 april 2022 in opdracht van Univé.