Ga naar inhoud

1 op 3 Nederlanders wil meer contact met buren over buurtveiligheid

Op 24 september is het weer Burendag. Een prima gelegenheid om het eens met de buren te hebben over de veiligheid in de buurt. Uit onderzoek door MarketResponse in opdracht van Univé blijkt namelijk dat bijna een derde van alle Nederlanders graag meer contact zou willen met buren over buurtveiligheid. Lees onze tips over beter buurtcontact onderaan deze pagina.

Gevoel veiligheid in de buurtPandemie beïnvloedde buurtgevoel

Met name onder jongeren (39%) en gezinnen met kinderen (33%) leeft de wens om het vaker met de buren te hebben over veiligheid in de buurt sterk. Dit lijkt niet los te staan van het groeiende besef over veiligheid in en rondom huis, dat de coronapandemie teweeg heeft gebracht. Met name de genoemde groepen is dit met respectievelijk 34% en 35%, terwijl over het geheel genomen 25% van de Nederlanders door de crisis over dit thema aan het denken is gezet.

Andere inzichten op dit gebied:

  • Maar liefst 74% is het eens met de stelling ‘Goed onderling contact met mijn buren is belangrijk voor de veiligheid van en rond mijn woning’. Opvallend is dat dit percentage in stedelijke gebieden 10% lager is dan in niet-stedelijke gebieden. Alleenstaanden zonder kinderen scoren 10% lager dan gemiddeld. Kortom: alleenstaanden in stedelijk gebied hechten de minste waarde aan contact in de buurt wanneer het gaat om veiligheid.
  • Op de tweede plaats staat de stelling ‘Ik woon in een buurt waarin ik erop kan vertrouwen dat buren waarschuwen voor verdachte of gevaarlijke situaties’ met 73%. Hoe hoger de leeftijd van de ondervraagden, hoe groter het vertrouwen in de alertheid van de buren is.
  • Slechts 11% zegt zich onveilig te voelen in het eigen huis. Hierbij valt op dat 1 op de 5 jongeren zich onveilig voelt, wat een veel hoger percentage is dan bij oudere ondervraagden. In stedelijke buurten voelen mensen zich onveiliger in hun buurt dan in niet-stedelijke buurten, maar dit verschil verdwijnt zodra zij de veiligheid van hun woning betreden.

Contact buren

Slechts 5% heeft geen contact met buren

Dat Nederlanders graag meer contact willen met hun buren over buurtveiligheid, wil niet zeggen dat er nu geen contact is tussen veel buren. Slechts 5% heeft helemaal geen contact met anderen in hun buurt. Daar staat tegenover dat er al best veel onderling geregeld wordt. 39% van de ondervraagden heeft al afspraken met buren om op elkaars woning te letten en 37% doet samen aan digitale buurtpreventie, bijvoorbeeld via een WhatsApp-groep. In slechts 21% van de gevallen waarbij buren wél contact met elkaar hebben zijn er geen maatregelen getroffen om de buurtveiligheid te verbeteren.Contact met buren

Tips voor buurtcontact tijdens Burendag

Wordt er iets georganiseerd in de buurt tijdens Burendag? Dan is dat hét moment om naast een gezellig praatje ook eens de buurtveiligheid te bespreken. Hierbij enkele tips daarvoor:

  • Leer elkaar kennen, dat versterkt de onderlinge band.
  • Stel open vragen over hoe buurtgenoten de veiligheid ervaren.
  • Vraag eens wat buurtgenoten doen om het risico op woning- en auto-inbraak en brand te verkleinen.
  • Luister naar ieders mening en stel daarna eventueel voor om vaker contact te hebben met elkaar, zodat het makkelijk wordt om samen de buurtveiligheid te waarborgen.

Samen iets bedacht? Denk aan Univé Buurtfonds!

Een veilige en fijne buurt is goed voor iedereen. Daarom dragen wij graag bij aan buurtinitiatief door middel van een geldbedrag vanuit Univé Buurtfonds. Samen werken aan verbetering, zonder winstoogmerk, dat is de coöperatieve gedachte van Univé. Bekijk de checklist om te bepalen of het buurtproject in aanmerking komt voor een bijdrage van Univé Buurtfonds.

Veilig Wonen

Wil je intussen ook zelf aan de slag om thuis de kans op inbraak en brand te voorkomen? Bekijk dan eens onze abonnementsdienst Veilig Wonen, waarmee Univé je helpt om schade te voorkomen, beperken en te herstellen.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 1.074 respondenten in de periode 12 t/m 22 april 2022 in opdracht van Univé.