Ga naar inhoud

Woonverzekering

30% bewoners voldoet ondanks groot draagvlak (nog) niet aan rookmelderplicht

Vanaf 1 juli 2022 is elk huishouden verplicht om op elke verdieping een werkende rookmelder te geïnstalleerd te hebben. Maar 15% van de Nederlanders geeft aan niet voldoende kennis te hebben om een rookmelder op de juiste manier en locatie op te hangen. Dit blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Er is dus nog werk aan de winkel.

Rookmelder ontbreekt bij 1 op 5 Nederlanders 

Bijna 30% van de Nederlanders blijkt nog niet volledig te voldoen aan de rookmelderplicht. Maar liefst 19% van de respondenten geeft aan vooralsnog geen rookmelder in huis te hebben. Terwijl 1 op 10 Nederlanders wel over het apparaat beschikt, maar aangeeft dat het niet werkt of onjuist is geïnstalleerd.  

Klein klusje, snel geklaard

Het grootste deel van de Nederlanders (66%) zegt voldoende kennis te hebben om de rookmelder correct te plaatsen. Maar 15% geeft aan niet of onvoldoende te weten hoe je een rookmelder doeltreffend installeert. Waarbij vaker vrouwen aangeven dat het voor hen lastig is (18%) dan mannen (10%). En vooral de jongeren (18-14 jaar) er meer mee worstelen dan ouderen (50+).

Uit het onderzoek blijkt ook dat onder huurders de kennis over het juist plaatsen van de rookmelder geringer is dan bij huiseigenaren. Maar zij kunnen voor het correct monteren van de rookmelder de huurbaas aanspreken.Voldoende kennis rookmelder plaatsen

Ruim 1 op 10 rookmelders functioneert niet goed

Bij de meeste Nederlanders blijkt de rookmelder dus al geïnstalleerd. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee ook aan de rookmelder-plicht is voldaan. In het onderzoek geven respondenten aan dat in 13% van de gevallen de rookmelder niet werkt en/of niet (op de juiste manier) is geplaatst.

Het advies is dan ook om regelmatig te controleren of de rookmelder nog werkt. Zo kan het zijn dat de rookmelder door te veel stof niet goed werkt. Of dat de batterij leeg is.Rookmelder meestal correct geplaatst

De rookmelder hangt meestal in de gang of overloop

Bij 86% van de respondenten geeft aan dat de rookmelder in de gang of overloop hangt. De brandweer adviseert ook om dit minimaal te doen. Maar voor meer veiligheid adviseren zij om rookmelders ook op te hangen in alle slaapkamers, woonkamer en in die ruimten waar brand kan ontstaan. Bij het merendeel van de respondenten blijkt dat advies nog niet te zijn opgevolgd.Waar in huis rookmelder geplaatst

Draagvlak maatregel groot

Gemiddeld komen er in Nederland elk jaar 13 mensen om door woningbrand. Om slachtoffers van woningbrand te voorkomen stelt de overheid het plaatsen van rookmelders in woningen verplicht.

Die verplichting van rookmelders had volgens 4% niet gehoeven, maar 82% van de respondenten vindt het besluit een goede zaak. 68% van de respondenten geeft zelfs aan dat de overheid nog verder zou moeten gaan om de woonveiligheid te vergroten en ook het nemen van voorzorgsmaatregelen als koolmonoxidemelders, brandblussers en blusdekens wettelijk verplicht zou moeten stellen. Draagvlak maatregelen brandpreventie

Weinig voorzorgsmaatregelen voor brand

Toch worden er relatief weinig voorzorgsmaatregelen getroffen tegen brand. Terwijl 81% van de respondenten aangaf over een rookmelder te beschikken. Blijkt slechts 40% een koolmonixidemelder in huis te hebben,  29% beschikt over een brandblusser en 27% over een blusdeken. Stuk voor stuk maatregelen die vrij eenvoudig te nemen zijn.Welke voorzorgmaatregelen preventie brand genomen

Voorkomen van brandschade

Brand in huis wilt u altijd voorkomen. En mocht het wel gebeuren dan wilt u zo snel mogelijk in veiligheid zijn. De verplichte rookmelder zal daar aan bijdragen. Maar risico’s van brand en slachtoffers kunt u beperken met eenvoudige maatregelen. Bijvoorbeeld:

-Vluchtplan: Maak een vluchtplan met routes om het huis veilig te kunnen verlaten en bespreek dit met uw huisgenoten. En zorg dat sleutels op een vaste plek liggen.

-Wasdroger: Maak het pluizenfilter van uw wasdroger na elke droogbeurt stofvrij. En maak ook regelmatig de achterkant en luchtafvoerslang schoon. Door de opeenhoping van stof in combinatie met hoge temperaturen, zijn wasdrogers gevoelig voor brand. Plaats daarom ook een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat. En gebruik de wasdroger alleen wanneer u thuis bent.

-Opladers: Gebruik opladers alleen overdag en haal de stekker uit het stopcontact zodra de accu vol is.

Om de kans op brandschade zo klein mogelijk te houden hebben we nog meer preventietips voor u.

Univé veilig thuis

Univé liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht en begrip te krijgen van de manier waarop Nederlandse consumenten omgaan met brandpreventie. Univé vindt het belangrijk om haar klanten te helpen voorkomen, beperken en herstellen van schade.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 1.074 respondenten in de periode 12 t/m 22 april 2022 in opdracht van Univé.