Ga naar inhoud

21 september 2023Wonen

Mienskipsplak Fûgelflecht: groene en inclusieve ontmoetingsplek in Franeker

Het Friese Mienskip staat voor de onderlinge verbondenheid in de buurt, het gevoel ergens onderdeel van uit te maken, de verbondenheid tussen mensen in de wijk. Mirjam Bekius uit Franeker heeft zich bij het initiatief gevoegd om fondsen te werven en het plan verder uit te werken, met als doel een Mienskipsplak in haar wijk Arkens te realiseren.

“Waarom kunnen mijn twee jonge kinderen nergens spelen in de buurt?” vroeg Mirjam zich af. “Voor een speeltuin ging ik naar andere wijken. Daar viel mij op hoeveel zo’n ontmoetingsplek doet voor mensen, niet alleen kinderen maar ook ouderen die zo blij zijn weer eens een praatje met iemand te maken. Ik werk in de maatschappelijke hulpverlening en weet hoe belangrijk het is dat mensen in verbinding met elkaar staan. We hebben in de buurt een goed bezocht wijkgebouw, maar er is niks fijners dan elkaar in de buitenlucht ontmoeten. Buurtbewoners deelden die visie en zo ontstond het idee voor de Mienskipsplak.”

Ontmoetingsplek voor mensen van 0 tot 120 jaar

Een ontmoetingsplek in de buitenlucht voor mensen van 0 tot 120 jaar, dat is het doel. “We willen mensen in beweging zetten én toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je mindervalide bent. Dus komt er een jeu de boules veld met daaromheen tegels zodat je met een rollator vanaf de rand van het veld toch mee kunt doen. De fitness- en speeltoestellen worden zo gemaakt dat ze zo veel mogelijk te gebruiken zijn. Daarmee wordt het de eerste inclusieve speeltuin van gemeente Waadhoeke.”

Passend bij de groene wijk

“Arken is een groene wijk. Duurzaamheid is bij de realisatie van de ontmoetingsplek een belangrijk element. De toestellen worden gemaakt van Robiniahout en de oude knotwilgen blijven behouden. Er komt een beleeftuin, waarvoor we na realisatie lokale natuurfanaat Bert Natuur willen uitnodigen om bezoekers te vertellen over de plantjes, torretjes en bijen — die man kan van een grasspriet nog een mooi verhaal maken! Zodat ook na realisatie er van alles te beleven valt op ons Mienskipslak. In samenwerking met het Planetarium zijn er ideeën ontstaan om een heel zonnestelsel in het park te verwerken – dit staat nog op losse schroeven, maar het idee is er. Hartstikke uniek én educatief!”

Vreugdedansje

Vanuit Univé Buurtfonds wordt een bijdrage gedaan voor de realisatie van het plan. “Na de enthousiaste reactie van Univé Buurtfonds heb ik een vreugdedansje gedaan! Wat fijn dat ze direct begrepen hoe waardevol dit is voor de buurt. Hun bijdrage helpt ons met de realisatie van de fitnesstoestellen en de rolstoelvriendelijke picnicbank.”

Dit is waar we als buurt voor staan

“Samen iets goeds doen voor de buurt, dat is fantastisch. Onlangs zag ik een buurtgenoot in rolstoel vooraan staan bij het buurtfeest en diezelfde avond kwam er iemand met een rollator voorbij in de feesttent. Op zo’n moment denk ik: dit is waar we met de buurt voor staan. Dit is waar ik het voor doe.”

Realisatie van de Miensskipplak

Hoe nu verder? We hopen in september 2023 een keuze te maken voor een aannemer. Dan kan de realisatie van de Mienskipsplak beginnen. Precieze data geven is lastig, maar voor augustus 2024 moet er echt wel iets staan. Voor wie het leuk vindt zijn de ontwikkelingen te volgen op Instagram en Facebook. www.bv-arkens.nl / Buurtvereniging Arkens op Facebook

Deel dit bericht