Ga naar inhoud

Schadevrije jaren en de no-claimtabel

Als u uw auto, motor, bromfiets, boot of camper verzekerd heeft en langere tijd zonder schade rijdt of vaart, bouwt u schadevrije jaren op. Univé hanteert één no-claimtabel voor de auto-, motor- en camperverzekering. Daarnaast is er een aparte tabel voor de bromfietsverzekering en een tabel voor de bootverzekering. U vindt de tabellen onderaan de pagina.

Bij de bepaling van uw no-claimkorting spelen uw schadevrije jaren een grote rol. U vindt uw huidige aantal schadevrije jaren op uw verzekeringspolis. Gaat het om een verzekering bij Univé? Dan kunt u uw polis ook eenvoudig inzien via Mijn Univé of via de Univé App.

Even niet lezen? Bekijk de video:


Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouwt u op als u geen schade claimt bij uw verzekeraar. Dat kan betrekking hebben op een schade aan uw voertuig zelf, maar ook op schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan anderen. Op basis van uw schadevrije jaren berekenen wij uw no-claimkorting.

Wanneer bouw ik schadevrije jaren op?

Voor ieder jaar dat u verzekerd bent zonder een schade te claimen krijgt u één schadevrij jaar. Heeft u wel een schade geclaimd, maar hebben wij deze volledig kunnen verhalen op een andere partij? Ook dan krijgt u een schadevrij jaar.  Als u een schade claimt die niet volledig kan worden verhaald, worden er 5 schadevrije jaren afgetrokken van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Afhankelijk van het aantal schadevrije jaren bepalen wij in welke trede u valt met de bijbehorende korting.
Schadevrije jaren neemt u mee als u van verzekeraar wisselt. Omdat schadevrije jaren voor verzekeraars inzicht geven in de kans dat u een schade claimt, geven schadevrije jaren vaak recht op korting op de premie.

Wie houdt mijn schadevrije jaren bij?

Uw verzekeraar houdt de schadevrije jaren van uw lopende verzekeringen bij. Beëindigt u een auto-, motor-, of camperverzekering, dan geeft uw verzekeraar uw schadevrije jaren door aan Roy-data, een centrale database. Wisselt u van verzekeraar? Dan vraagt uw nieuwe verzekeraar uw schadevrije jaren op uit deze database. Schadevrije jaren voor uw bootverzekering of bromfietsverzekering ontvangt u via een royementsverklaring op papier.

Hoe lang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Vanaf het moment dat u uw verzekering opzegt, zijn uw schadevrije jaren beperkt geldig. Verzekeraars gaan hier verschillend mee om. Bij Univé zijn schadevrije jaren 3 jaar geldig. Dus sluit u binnen 3 jaar na het opzeggen van uw laatste verzekering een nieuwe verzekering bij ons af en zijn de schadevrije jaren niet voor een andere verzekering gebruikt? Dan begint u die nieuwe verzekering met het aantal schadevrije jaren dat u over had bij het einde van uw vorige verzekering.

Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik mijn verzekering opzeg?

Als u uw verzekering opzegt, krijgt u zelf een schriftelijke bonus-malusverklaring. In het geval van een auto-, motor-, of camperverzekering hoeft u niets te doen. Nederlandse verzekeraars geven uw schadevrije jaren die u per eerstvolgende verlengingsdatum zou hebben opgebouwd door aan Roy-data, de centrale database.
Als u een nieuwe verzekering afsluit kan uw nieuwe verzekeraar deze gegevens digitaal opvragen. Er zijn daarbij wel twee uitzonderingen, namelijk:

  • Schadevrije jaren van de boot- of bromfietsverzekering worden niet opgegeven aan Roy-data. Voor deze verzekeringen ontvangt u een royementsverklaring op basis waarvan de schadevrije jaren worden overgenomen;
  • Als u vanuit het buitenland komt worden uw schadevrije jaren via de papieren bonus-malusverklaring overgedragen.

Ik heb -3 schadevrije jaren (negatieve schadevrije jaren). Hoe kan dat?

Stel, u heeft 2 schadevrije jaren opgebouwd en u claimt 1 schade waardoor u 5 schadevrije jaren verliest. Dan valt u in dit voorbeeld terug naar -3 schadevrije jaren. U staat dan ‘in de min’. Dit geldt niet voor de bootverzekering, u kunt hier namelijk niet verder terugvallen dan trede 1.

Op mijn polis staat een ander kortingspercentage dan volgens de tabel bij mijn schadevrije jaren hoort. Hoe kan dat?

Dan hebben wij u extra treden toegekend. Bijvoorbeeld omdat u een tweede gezinsauto bij ons heeft verzekerd. Dit geldt alleen voor de auto-, motor- en camperverzekering.

Hoe werkt de no-claimtabel?

Op uw polis vindt u niet alleen uw trede, maar ook hoeveel schadevrije jaren en hoeveel no-claimkorting u heeft. Wilt u weten hoeveel korting u krijgt in het nieuwe verzekeringsjaar als u geen of 1 of meer schaden heeft? Dan vindt u dit in de no-claimtabel van uw verzekering:

Een voorbeeld
Stel, u heeft met uw autoverzekering meer dan 15 schadevrije jaren opgebouwd. Dan staat u op de maximale trede van 21.

  • Heeft u 1 schade? Dan valt u 5 treden terug en komt u op trede 16. In het nieuwe verzekeringsjaar heeft u dan 10 schadevrije jaren met 80% korting.
  • Heeft u 2 schaden? Dan valt u 10 treden terug en komt u op trede 11. In het nieuwe verzekeringsjaar heeft u dan 5 schadevrije jaren met 72% korting.

Meer informatie over de opbouw van uw no-claimkorting en schadevrije jaren vindt u in de polisvoorwaarden van uw:

Uw schadevrije jaren autoverzekering

Wilt u meer weten over hoe schadevrije jaren voor uw autoverzekering werken? Hoe u ze kunt opvragen? Hoe lang ze geldig blijven, hoe een terugval werkt en nog meer, leest u hier.

Heeft u nog vragen?

Bel of mail dan met uw Univé-adviseur. De contactgegevens vindt u ook op uw polis.