Schadevrije jaren en de no-claimtabel

Als u uw auto, motor, bromfiets of camper verzekerd heeft en langere tijd zonder schade deelneemt aan het verkeer, bouwt u schadevrije jaren op. Univé hanteert één no-claimtabel voor de auto-, motor- en camperverzekering. Daarnaast is er een aparte tabel voor de bromfietsverzekering en een tabel voor de bootverzekering. Bij de bepaling van uw no-claimkorting spelen uw schadevrije jaren een grote rol. U vindt uw huidige aantal schadevrije jaren op uw verzekeringspolis.

Even niet lezen? Bekijk de video:

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouwt u op als u geen schade claimt bij uw verzekeraar. Dat kan betrekking hebben op een schade aan uw voertuig zelf, maar ook op schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan anderen. Op basis van uw schadevrije jaren berekenen wij uw no-claimkorting.

Wanneer bouw ik schadevrije jaren op?

Voor ieder jaar dat u verzekerd bent zonder een schade te claimen krijgt u één schadevrij jaar. Als wij een aan u uitgekeerde schade hebben verhaald bij een andere partij, krijgt u ook een schadevrij jaar. Als u een schade claimt die niet volledig kan worden verhaald, worden er 5 schadevrije jaren afgetrokken van het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Tegenwoordig is het maximaal aantal op te bouwen schadevrije jaren 15. Dit is bij iedere verzekeraar in Nederland gelijk.
Schadevrije jaren neemt u mee als u van verzekeraar wisselt. Omdat schadevrije jaren voor verzekeraars inzicht geven in de kans dat u een schade claimt, geven schadevrije jaren vaak recht op korting op de premie.

Wie houdt mijn schadevrije jaren bij?

Uw verzekeraar houdt de schadevrije jaren van uw lopende verzekeringen bij. Beëindigt u een verzekering, dan geeft uw verzekeraar uw schadevrije jaren door aan Roy-data, een centrale database. Wisselt u van verzekeraar? Dan vraagt uw nieuwe verzekeraar uw schadevrije jaren op uit deze database.

Hoe lang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Vanaf het moment dat u uw autoverzekering opzegt, zijn uw schadevrije jaren beperkt geldig. Verzekeraars gaan hier verschillend mee om. Bij Univé zijn schadevrije jaren 3 jaar geldig. Dus sluit u binnen 3 jaar na het opzeggen van uw laatste autoverzekering een nieuwe verzekering bij ons af? Dan begint u die nieuwe verzekering met het aantal schadevrije jaren dat u over had bij het einde van uw vorige verzekering.

Wat gebeurt er met mijn schadevrije jaren als ik mijn verzekering opzeg?

Als u uw verzekering opzegt, krijgt u zelf een schriftelijke bonus-malusverklaring. Hiermee hoeft u niets te doen. Want verzekeraars geven uw schadevrije jaren die u per eerstvolgende premievervaldatum zou hebben opgebouwd door aan Roy-data, de centrale database.
Als u een nieuwe verzekering afsluit, krijgt uw nieuwe verzekeraar deze gegevens automatisch digitaal aangeleverd. Alleen als u vanuit het buitenland komt of naar het buitenland vertrekt, worden uw schadevrije jaren via de papieren bonus-malusverklaring overgedragen.

Ik heb -3 schadevrije jaren (negatieve schadevrije jaren). Hoe kan dat?

Stel, u heeft 2 schadevrije jaren opgebouwd en u claimt 1 schade waardoor u 5 schadevrije jaren verliest. Dan valt u in dit voorbeeld terug naar -3 schadevrije jaren. U staat dan ‘in de min’.

Op mijn polis staat een ander kortingspercentage dan volgens de tabel bij mijn schadevrije jaren hoort. Hoe kan dat?

Dan hebben wij u extra treden toegekend. Bijvoorbeeld omdat u een tweede gezinsauto bij ons heeft verzekerd.

Hoe werkt de no-claimtabel?

Op uw polis vindt u niet alleen uw trede, maar ook hoeveel schadevrije jaren en hoeveel no-claimkorting u heeft. Wilt u weten hoeveel korting u krijgt in het nieuwe verzekeringsjaar als u geen of 1 of meer schaden heeft? Dan vindt u dit in de no-claimtabel.

Een voorbeeld
Stel, u heeft meer dan 15 schadevrije jaren opgebouwd. Dan staat u op trede 21.

  • Heeft u 1 schade? Dan valt u 5 treden terug en komt u op trede 16. In het nieuwe verzekeringsjaar heeft u dan 10 schadevrije jaren met 80% korting.
  • Heeft u 2 schaden? Dan valt u 10 treden terug en komt u op trede 11. In het nieuwe verzekeringsjaar heeft u dan 5 schadevrije jaren met 72% korting.

Meer informatie over de opbouw van uw no-claimkorting en schadevrije jaren vindt u in de polisvoorwaarden van uw:

Heeft u nog vragen?

Bel of mail dan met uw Univé-adviseur. De contactgegevens vindt u ook op uw polis.