Ga naar inhoud

Wat is het verschil tussen geregistreerd partnerschap en trouwen?

Stel, jij en je partner willen samen een huis kopen. Of misschien krijgen jullie een kind. Dan kun je besluiten je relatie officieel vast te leggen. Tegenwoordig heb je verschillende keuzes hoe je dat kan doen: je kan trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract ondertekenen. Voor al deze vormen van partnerschap gelden andere rechten en plichten voor de partners. Wat zijn die verschillen precies tussen deze vormen van partnerschap?  

Verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap 

Veel verschil is er niet tussen het aangaan van een geregistreerd partnerschap of huwelijk. Beide vormen zijn een juridische verbintenis waarbij je rechten en plichten als partner zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld dat je verplicht bent om voor elkaar te zorgen, je allebei automatisch ouderlijk gezag hebt over jullie kind(eren) en dat je recht hebt op elkaars erfenis. Ook heb je te maken met beperkte of volledige wettelijke gemeenschap van goederen.  

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden 

Bij gemeenschap van goederen deel je jouw bezit en vermogen voor de helft met je partner. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet beperkte gemeenschap van goederen. Je trouwt dan automatisch op basis van het gelijk verdelen van jullie bezit en mogelijke schulden die ontstaan vanaf het moment dat jullie officieel het partnerschap aangaan. Het bezit, vermogen en eventuele schulden die je zelf had vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap, blijven in dit geval ook na het aangaan van het huwelijk of partnerschap alleen van jou. 

Wil je trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan onder gemeenschap van goederen, maar wel specifieke afspraken maken over of en hoe jullie je bezittingen, vermogen en mogelijke schulden precies verdeeld willen hebben onder elkaar? Dan kun je bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden laten vastleggen. 

Het officieel maken van het partnerschap 

Het verschil tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan ligt vooral in het ceremoniële karakter. Deze is meer aanwezig bij trouwen, waar een ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk officieel goedkeurt en je naast het ondertekenen van de trouwakte ook het jawoord geeft aan elkaar. Bij geregistreerd partnerschap is dit jawoord niet nodig en hoef je alleen bij de notaris een officieel document te ondertekenen. Daarnaast wordt het huwelijk overal ter wereld geaccepteerd, terwijl een geregistreerd partnerschap in veel landen (nog) niet geldig is. 

In het geval van een scheiding 

Bij een huwelijk ben je verplicht om de echtscheiding door de rechter te laten doen. Bij een geregistreerd partnerschap kan een notaris of advocaat de scheiding officieel vastleggen, maar alleen als er geen kinderen in het spel zijn. Dus hebben jullie samen een kind of kinderen die jonger zijn dan 18? Dan moet je ook bij geregistreerd partnerschap naar de rechter voor een echtscheiding.  

Mediation bij echtscheiding 

Met de dekking Familie, Erfenis & Relatie van onze rechtsbijstandverzekering kun je de hulp inroepen van een mediator. Die helpt jullie bij het maken van afspraken over het stoppen van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of bij een notaris gesloten samenlevingscontract. Door samen tot een oplossing te komen met mediation, is een rechtszaak vaak niet meer nodig. Daarmee kun je tijd en hoge juridische kosten besparen.  

Verschil tussen samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap 

Het verschil tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap is groot. Bij een samenlevingsovereenkomst hebben jullie namelijk minder wettelijke rechten en plichten richting elkaar en horen jullie volgens de wet niet officieel bij elkaar.  

Stel, jullie willen samenwonen, maar verder bijvoorbeeld geen financiële verplichtingen richting elkaar hebben. Jullie willen alleen afspraken maken over het verdelen van je spullen; wat is van jullie samen en welke spullen blijven van jezelf? Dan is een samenlevingscontract een optie.  

Wat kun je met een samenlevingscontract? 

  • Jullie kunnen een samenlevingscontract laten opstellen door een notaris, maar dit is niet verplicht. Je kan het contract ook onderling maken en ondertekenen. In beide gevallen wordt een samenlevingscontract niet officieel erkend door de overheid. 

  • Je hebt als partner minder wettelijke verplichtingen richting elkaar als het gaat om (financiële) ondersteuning, erfenis of pensioen. Jij en je partner houden het volledige deel waar jij zelf recht op hebt zonder het te hoeven delen met de ander. Tenzij jullie dit wel willen delen met elkaar. Dan leg je deze afspraak vast in deze overeenkomst.  

  • Met een samenlevingscontract regel je geen afspraken wat betreft kinderen en ouderschap. Als jullie samen een kind krijgen, is het verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap dat bij een samenlevingscontract de moeder automatisch het ouderlijk gezag krijgt. De andere partner kan het kind vervolgens wel erkennen om ook ouder te worden van het kind.  

  • De beëindiging van een samenlevingscontract is makkelijker dan een echtscheiding bij een huwelijk, want vaak is het al voldoende om een brief naar elkaar te schrijven. In deze brief zet je zwart op wit dat jullie het samenleven beëindigen. Zijn jullie het niet eens met elkaar? Dan kan je naar een notaris stappen voor nieuwe afspraken en om het samenlevingscontract ongeldig te maken.  

Internationale acceptatie van partnerschapsvorm 

Als koppel kun je dus een vorm van partnerschap kiezen die het beste bij jullie wensen en situatie past. Bedenk wel dat de specifieke regels die komen kijken bij trouwen, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract aangaan, afhangen van het land of de regio waar de overeenkomst wordt vastgelegd. Dus als jullie willen emigreren, kan het zijn dat jullie je vorm van partnerschap moeten aanpassen aan de wetten en regels die in dat land of die regio gelden of opnieuw moeten laten registreren.