Ga naar inhoud

Koopovereenkomst bedrijfspand

Als u een zakelijk pand wil kopen of verkopen, dan moet u een koopovereenkomst voor het bedrijfspand maken. Maar wat houdt zo’n overeenkomst precies in? En waar moet u op letten bij het checken van het koopcontract? Onze juristen geven heldere tips en uitleg.

Lees verder of ga direct naar:

Wat is een koopovereenkomst bedrijfspand?

Als u met de (ver)koper van een bedrijfspand afspreekt dat u het pand tegen een bepaalde prijs koopt of verkoopt, dan sluit u een koopovereenkomst af. U kunt deze overeenkomst schriftelijk of mondeling (in een gesprek) maken. Het is in ieder geval altijd aan te raden om de voorwaarden van de aankoop of verkoop schriftelijk vast te leggen in een koopcontract.

Wanneer is een koopovereenkomst bedrijfspand nodig?

Een koopovereenkomst voor een bedrijfspand sluit u af als u een zakelijk pand wil kopen of verkopen. Dit kan een compleet bedrijfspand zijn. Maar het is ook mogelijk dat u een deel van een bedrijfspand (ver)koopt, zoals een verdieping van een winkelcentrum of een bedrijfsruimte.

Er bestaan veel verschillende soorten bedrijfsruimtes, zoals:

 • winkelruimte

 • hotel

 • restaurant

 • café

 • bedrijfsruimte voor een afhaal- of besteldienst

 • bedrijfsruimte voor een ambachtsbedrijf

 • camping

 • kantoorruimte

 • opslagruimte

 • showroom

 • fabriek

 • bedrijventerrein

 • loods

Als u een bedrijfspand of bedrijfsruimte koopt, dan mag u deze als ondernemer gebruiken of aan een andere ondernemer verhuren.

Schriftelijke koopovereenkomst bedrijfspand

Bij de koop of verkoop van een bedrijfspand is het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst (ofwel: een koopcontract) niet verplicht, maar wél verstandig. Door uw afspraken over de koopvoorwaarden duidelijk op papier te zetten, kunt u namelijk voorkomen dat hier misverstanden over ontstaan. Bovendien kunt u zo makkelijker bewijzen wat u heeft afgesproken met de (ver)koper. Hierdoor staat u sterker in uw recht bij een mogelijk conflict met de andere partij.

Mondelinge koopovereenkomst bedrijfspand

Als u als particuliere koper een woning koopt, dan is uw aankoop pas definitief als beide partijen de schriftelijke koopovereenkomst hebben ondertekend. Als u een bedrijfspand koopt, is dat niet zo.

De (ver)koop van een bedrijfspand kan namelijk al definitief zijn zodra u het mondeling eens bent over de belangrijkste zaken van de koop. Zoals het pand, de koopprijs en de verkoopdatum. Maakt u hier met de (ver)koper telefonisch of in een persoonlijk gesprek afspraken over? Dan kan deze mondelinge koopovereenkomst daarmee juridisch geldig en dus definitief zijn.

Het is goed om hier rekening mee te houden tijdens uw gesprekken en onderhandelingen met de (ver)koper. Ook is het verstandig om vooraf schriftelijk af te spreken dat de aankoop pas definitief is wanneer het koopcontract van het bedrijfspand door u én de ander ondertekend is.

Uw koopcontract bedrijfspand checken

Voordat u het koopcontract van het bedrijfspand tekent, is het belangrijk om dit goed te controleren. U kunt dit laten doen door een jurist. Dan weet u zeker dat het document tot in de kleine lettertjes klopt en niet in uw nadeel is. Een paar belangrijke dingen om op te letten bij het opstellen en checken van het contract.

1. Controleer het bestemmingsplan

Check bij de gemeente of het toegestaan is om uw bedrijfsactiviteiten op de gehuurde locatie te doen. Zo kan het zijn dat u een winkelruimte bijvoorbeeld niet als kantoorruimte mag gebruiken.

Vraag de gemeente ook of u het bestemmingsplan mag inzien of bekijk dit via Ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan ziet u of de gemeente in de toekomst andere plannen voor het gebied heeft. Als zij het gebied bijvoorbeeld wil herinrichten, dan kan dat ertoe leiden dat u daardoor minder omzet gaat draaien.

2. Raadpleeg het Kadaster

Het kan zijn dat u als koper van een bedrijfspand erfdienstbaarheid moet geven. Dit houdt in dat de buren een deel van uw grond mogen gebruiken. Ook dat kan negatieve gevolgen hebben voor uw omzet. U kunt in het Kadaster opzoeken of de buren recht hebben op erfdienstbaarheid.

3. Bepaal of een ontbindende voorwaarde nodig is

Is uw zakelijke hypotheek nog niet helemaal geregeld? Dan is het verstandig om een ontbindende voorwaarde in het koopcontract te zetten. Als het onverwacht niet lukt om de financiering van de bank rond te krijgen, kunt u in dat geval mogelijk kosteloos de aankoop van het bedrijfspand annuleren.

Het is dan wel belangrijk dat u aan de voorwaarden in het contract voldoet en dat u op tijd aan de bel trekt. Er zijn ook andere situaties waarin het handig kan zijn om een ontbindende voorwaarde op te nemen. Bijvoorbeeld als u nog niet de nodige vergunning(en) heeft gekregen voor uw bedrijf op de nieuwe locatie.

4. Overweeg opname in de openbare registers

Als het koopcontract van het bedrijfspand door u en de (ver)koper ondertekend is, dan kunt u dit contract door een notaris laten inschrijven in de openbare registers. Deze registers zijn publiek toegankelijke archieven en in beheer van het Kadaster.

Een inschrijving in de openbare registers kan goed van pas komen. Vooral als u weet dat de verkoper van het bedrijfspand financiële problemen of schulden heeft. Na de inschrijving kunnen mogelijke schuldeisers van de verkoper namelijk geen beslag meer leggen op het bedrijfspand dat u gekocht heeft. Wel geldt dan de voorwaarde dat het bedrijfspand binnen 6 maanden na de inschrijving wordt geleverd.

5. Maak afspraken met de huurder

Gaat u een bedrijfspand kopen dat al volledig of voor een deel verhuurd is aan een andere ondernemer? Dan is het altijd goed om vooraf in gesprek te gaan met de huurder en samen duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld over diens verplichtingen en gebruik van het bedrijfspand. Als de huurder geen borg betaald heeft en geen bankgarantie heeft geregeld, kunt u hier ook nieuwe afspraken over maken.

6. Controleer of de afspraken kloppen

Tot slot is het slim om na te lopen of uw afspraken met de (ver)koper nauwkeurig en volledig in het koopcontract staan. Zorg dat u het contract pas ondertekent als u het eens bent met alles wat erin staat.

Maakte u een mondelinge afspraak, maar staat deze niet in het contract? Of ontbreken er volgens u andere belangrijke zaken? Dan kunt u de (ver)koper of notaris per mail vragen om dit aan te passen in het contract. Zo voorkomt u dat er later een discussie ontstaat over afspraken die deels of helemaal niet in het koopcontract staan.

Rechtshulp nodig?

Het koopcontract van een bedrijfspand ondertekenen is een grote stap. Wilt u de koopovereenkomst door een jurist laten controleren? Of heeft u een andere juridische vraag, bijvoorbeeld over wat de mogelijke risico’s van het contract voor u betekenen? Dan helpen onze juristen u graag verder. Schakel juridische hulp in via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.