Ga naar inhoud

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Wilt u een bedrijfsruimte gaan huren? Of huurt u al een bedrijfsruimte en wilt u de huur opzeggen? Dan zijn er een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden. Onze juristen zetten ze voor u op een rijtje.

Op deze pagina leest u over:

Is een huurcontract bedrijfsruimte verplicht?

Er is sprake van een huurovereenkomst zodra u en de verhuurder afspreken dat u een bepaalde bedrijfsruimte gaat huren. U spreekt dan af dat u dit voor een bepaalde of onbepaalde periode doet en tegen een afgesproken huurprijs. Als u hierover in een gesprek afspraken maakt met de verhuurder, dan heet dat een mondelinge overeenkomst.

Een mondelinge overeenkomst is juridisch geldig. Toch is het aan te raden om de onderlinge afspraken ook altijd schriftelijk vast te leggen in het huurcontract. U heeft dan een kleinere kans dat er misverstanden ontstaan over de afspraken. Ook kunt u zo makkelijker bewijzen wat u heeft afgesproken. Daarmee staat u sterker in uw recht als de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt.

Uw huurcontract bedrijfsruimte checken

Staat u op het punt om een huurcontract te ondertekenen? Dan is het altijd goed om eerst een paar belangrijke dingen te checken.

1. Controleer of het contract compleet is

In het huurcontract van de bedrijfsruimte moeten op z’n minst de volgende zaken staan:

 • een omschrijving van het huurobject (dit is bijvoorbeeld de bedrijfsruimte, het bedrijfspand of het bedrijfsterrein)

 • de oppervlakte van het huurobject

 • wat de huurprijs is

 • wat de betaaltermijn is

 • afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing

 • wat de bestemming van het huurobject is

 • de looptijd van het huurcontract

 • de opzegtermijn van het huurcontract

 • afspraken over het onderhoud van het huurobject

 • afspraken over onderverhuur

 • afspraken over aanvullende kosten zoals de servicekosten, gemeentelijke belastingen en de betaling van gas, water en licht

 • wat de mogelijkheden tot verlenging van het huurcontract zijn als de huurperiode afloopt

2. Maak foto’s van de bedrijfsruimte

Het is verstandig om foto’s te maken van het huurobject en deze aan het huurcontract toe te voegen. Meestal staat in dit contract namelijk dat u het huurobject weer in de oorspronkelijke staat moet opleveren. Dit is de staat waarin de gehuurde ruimte verkeert op het moment dat u intrekt.

Wilt u iets aan de bedrijfsruimte veranderen? Bijvoorbeeld door een koelcel of horecakeuken te plaatsen? Dan moet u de verhuurder hier altijd eerst schriftelijk toestemming voor vragen. Ook moet u de verandering weer ongedaan maken voordat u de ruimte oplevert. De foto’s die u aan het huurcontract toevoegt kunnen u dan helpen om de ruimte naar de oorspronkelijke staat terug te brengen.

De foto’s zijn ook uw bewijs van hoe de bedrijfsruimte er uitzag voordat u introk. Dit kan goed van pas komen als de verhuurder bijvoorbeeld onterecht stelt dat u bepaalde veranderingen heeft gemaakt en dat u die moet verwijderen.

3. Controleer het bestemmingsplan

Check bij de gemeente of het toegestaan is om uw bedrijfsactiviteiten op de gehuurde locatie uit te voeren. Zo kan het zijn dat u een winkelruimte bijvoorbeeld niet als kantoorruimte mag gebruiken. Vraag ook of u het bestemmingsplan mag inzien of bekijk dit via Ruimtelijkeplannen.nl.

In het bestemmingsplan ziet u of de gemeente in de toekomst andere plannen voor het gebied rondom de locatie heeft. Als de gemeente het gebied bijvoorbeeld wil herinrichten, dan kan dat ertoe leiden dat u daardoor minder omzet gaat draaien.

4. Twijfels? Doe een juridische check

Twijfelt u of de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte wel klopt? Of weet u niet goed wat de wettelijke regels zijn voor de bedrijfsruimte die u wilt huren? Dan is het altijd een goed idee om uw huurcontract door een jurist te laten controleren.

Opzegtermijn huur bedrijfsruimte

Wilt u de huur van uw bedrijfsruimte opzeggen? Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. In uw huurcontract staat wat de opzegtermijn voor uw bedrijfsruimte precies is. Meestal hangt de opzegtermijn af van het soort bedrijfsruimte dat u huurt. De wet verdeelt bedrijfsruimtes onder in twee categorieën: de 290-bedrijfsruimte en de 230a-bedrijfsruimte.

Voorbeelden van een 290-bedrijfsruimte

Een 290-bedrijfsruimte heet ook wel een middenstandsbedrijfsruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfsruimtes waar klanten producten of diensten kunnen kopen of bestellen, zoals:

 • winkelruimte

 • hotel

 • restaurant

 • café

 • camping

 • bedrijfsruimte voor een afhaal- of besteldienst

 • bedrijfsruimte voor een ambachtsbedrijf

Voorbeelden van een 230a-bedrijfsruimte

Alle huurobjecten die geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte zijn, vallen onder de categorie 230a-bedrijfsruimte. Een paar voorbeelden:

 • kantoorruimte

 • opslagloods

 • fabriek

Huur 290-bedrijfsruimte opzeggen

De huurperiode voor 290-bedrijfsruimtes is meestal minimaal 5 jaar, met een automatische verlenging van 5 jaar. Na de eerste 5 jaar is er vaak een opzegtermijn van minimaal 1 jaar. Zegt u niet op tijdens deze termijn, dan wordt het contract automatisch verlengd voor nog eens 5 jaar.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte na 10 jaar 

Wilt u na de huurperiode van 10 jaar uw overeenkomst opzeggen? Dan geldt er vaak weer een opzegtermijn van minimaal 1 jaar. Controleer altijd in uw huurcontract welke opzegtermijn voor u geldt.

Huur 230a-bedrijfsruimte opzeggen

Als u een 230a-bedrijfsruimte huurt, dan kunt u in overleg met uw verhuurder een opzegtermijn bepalen. Bij een contract voor bepaalde tijd is de opzegtermijn vaak 1 jaar. Bij een contract voor onbepaalde tijd is de opzegtermijn meestal gelijk aan de betaaltermijn. Behalve als u iets anders afgesproken heeft met de verhuurder. Als u de huur maandelijks betaalt, dan is de opzegtermijn dus 1 maand.

Ontruimingsbescherming

Heeft u een contract voor onbepaalde tijd en zegt de verhuurder de huur van uw 230a-bedrijfsruimte op? Dan betekent dit niet automatisch dat u als huurder het pand moet verlaten aan het einde van de huurovereenkomst.

Wil de verhuurder wel dat u het bedrijfspand verlaat? Dan moet diegene u per brief of e-mail een duidelijke aanzegging tot ontruiming sturen. De verhuurder mag u daarin verzoeken om het pand te ontruimen op de datum waarop de huurovereenkomst eindigt óf op een latere datum. De verhuurder mag u dus niet vragen om de bedrijfsruimte te ontruimen tijdens de huurperiode.

Heeft u bezwaar tegen het verzoek tot ontruiming? Bijvoorbeeld omdat u nog geen vervangende bedrijfsruimte heeft gevonden? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op ontruimingsbescherming. Dit doet u door een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet: maximaal 2 maanden na de datum waarop de ontruiming is aangezegd.

De rechter beslist over uw verzoek. Geeft de rechter u gelijk, dan mag u langer in het pand blijven. Krijgt de verhuurder gelijk, dan bepaalt de verhuurder alsnog wanneer u de bedrijfsruimte moet ontruimen.

Kan ik de huur van een bedrijfsruimte tussentijds opzeggen?

In uw huurcontract leest u wat de mogelijkheden voor een tussentijdse opzegging zijn. Een contract voor bepaalde tijd kan meestal niet tussentijds worden opgezegd. Behalve in één van deze situaties:

 • Er staat een tussentijds opzegbeding in uw huurovereenkomst. Dit betekent dat zowel u als de verhuurder de overeenkomst tussentijds mogen opzeggen.

 • De verhuurder gaat akkoord met uw verzoek tot tussentijdse opzegging en u bent het samen eens over de voorwaarden van beëindiging. Dit heet ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden.

 • U verzoekt de kantonrechter om de huurovereenkomst te beëindigen, omdat u de overeenkomst door bijzondere omstandigheden niet meer kunt nakomen. In de praktijk wijst de rechter zulke verzoeken meestal af.

Hoe moet ik een huurcontract bedrijfsruimte opzeggen?

De huur moet u schriftelijk opzeggen, binnen de opzegtermijn. Stuur uw opzegging per aangetekende brief én per gewone post naar de verhuurder. Zo kunt u bewijzen dat de verhuurder uw huuropzegging op tijd heeft ontvangen.

Rekenvoorbeeld opzegtermijn: loopt uw huurcontract bijvoorbeeld af op 1 juli 2024? En heeft u daarna een opzegtermijn van 6 maanden? Dan moet de verhuurder uiterlijk 1 februari 2025 uw opzegging hebben ontvangen.

Huurcontract bedrijfsruimte overnemen

Wilt u een bedrijf kopen en de gehuurde bedrijfsruimte die hierbij hoort ook overnemen? Dan kunt u onderzoeken of u recht heeft op indeplaatsstelling. Als dat zo is, mag u het bestaande huurcontract overnemen van de verkoper. Het is dan wel belangrijk dat u de indeplaatsstelling met de verhuurder op tijd regelt: nog vóórdat u voor de bedrijfsovername tekent.

Bij een indeplaatsstelling hoeft u over de voorwaarden van de huurovereenkomst niet te onderhandelen, deze blijven namelijk hetzelfde. Dit betekent dat alle bestaande afspraken tussen de verkoper en de verhuurder ook voor u blijven gelden. Zoals de afspraken over onder andere de huurprijs, huurperiode, borg en aansprakelijkheid.

Rechtshulp nodig?

Wilt u de huurovereenkomst van uw bedrijfsruimte laten controleren door een jurist? Heeft u juridisch advies nodig bij de opzegging van uw huur? Of is er een conflict met uw verhuurder ontstaan? De juristen van Univé helpen u graag verder, met welk juridisch probleem u ook zit. Schakel juridische hulp in via uw zakelijke rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.