Ga naar inhoud

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Wil je een bedrijfsruimte huren? Of huur je al een bedrijfsruimte en wil je de huur opzeggen? Dan zijn er een paar belangrijke zaken om rekening mee te houden. Onze juristen zetten ze voor je op een rijtje.

Op deze pagina lees je over:

Is een huurcontract bedrijfsruimte verplicht?

Er is sprake van een huurovereenkomst zodra jij en de verhuurder afspreken dat je een bepaalde bedrijfsruimte gaat huren. Je spreekt dan af dat je dit voor een bepaalde of onbepaalde periode doet en tegen een afgesproken huurprijs. Als je hierover in een gesprek afspraken maakt met de verhuurder, dan heet dat een mondelinge overeenkomst.

Een mondelinge overeenkomst is juridisch geldig. Toch is het aan te raden om de onderlinge afspraken ook altijd schriftelijk vast te leggen in het huurcontract. Je hebt dan een kleinere kans dat er misverstanden ontstaan over de afspraken. Ook kun je zo makkelijker bewijzen wat je hebt afgesproken. Daarmee sta je sterker in je recht als de verhuurder zich niet aan de afspraken houdt.

Je huurcontract bedrijfsruimte checken

Sta je op het punt om een huurcontract te ondertekenen? Dan is het altijd goed om eerst een paar belangrijke dingen te checken.

1. Controleer of het contract compleet is

In het huurcontract van de bedrijfsruimte moeten op z’n minst de volgende zaken staan:

 • een omschrijving van het huurobject (dit is bijvoorbeeld de bedrijfsruimte, het bedrijfspand of het bedrijfsterrein)

 • de oppervlakte van het huurobject

 • wat de huurprijs is

 • wat de betaaltermijn is

 • afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing

 • wat de bestemming van het huurobject is

 • de looptijd van het huurcontract

 • de opzegtermijn van het huurcontract

 • afspraken over het onderhoud van het huurobject

 • afspraken over onderverhuur

 • afspraken over aanvullende kosten zoals de servicekosten, gemeentelijke belastingen en de betaling van gas, water en licht

 • wat de mogelijkheden tot verlenging van het huurcontract zijn als de huurperiode afloopt

2. Maak foto’s van de bedrijfsruimte

Het is verstandig om foto’s te maken van het huurobject en deze aan het huurcontract toe te voegen. Meestal staat in dit contract namelijk dat je het huurobject weer in de oorspronkelijke staat moet opleveren. Dit is de staat waarin de gehuurde ruimte verkeert op het moment dat je intrekt.

Wil je iets aan de bedrijfsruimte veranderen? Bijvoorbeeld door een koelcel of horecakeuken te plaatsen? Dan moet je de verhuurder hier altijd eerst schriftelijk toestemming voor vragen. Ook moet je de verandering weer ongedaan maken voordat je de ruimte oplevert. De foto’s die je aan het huurcontract toevoegt kunnen je dan helpen om de ruimte naar de oorspronkelijke staat terug te brengen.

De foto’s zijn ook jouw bewijs van hoe de bedrijfsruimte er uitzag voordat je introk. Dit kan goed van pas komen als de verhuurder bijvoorbeeld onterecht stelt dat je bepaalde veranderingen heeft gemaakt en dat je die moet verwijderen.

3. Controleer het bestemmingsplan

Check bij de gemeente of het toegestaan is om je bedrijfsactiviteiten op de gehuurde locatie uit te voeren. Zo kan het zijn dat je een winkelruimte bijvoorbeeld niet als kantoorruimte mag gebruiken. Vraag ook of je het bestemmingsplan mag inzien, of bekijk dit via Ruimtelijkeplannen.nl.

In het bestemmingsplan zie je of de gemeente in de toekomst andere plannen voor het gebied rondom de locatie heeft. Als de gemeente het gebied bijvoorbeeld wil herinrichten, dan kan dat ertoe leiden dat je daardoor minder omzet gaat draaien.

4. Twijfels? Doe een juridische check

Twijfel je of de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte wel klopt? Of weet je niet goed wat de wettelijke regels zijn voor de bedrijfsruimte die je wilt huren? Dan is het altijd een goed idee om je huurcontract door een jurist te laten controleren.

Opzegtermijn huur bedrijfsruimte

Wil je de huur van je bedrijfsruimte opzeggen? Dan moet je rekening houden met een opzegtermijn. In je huurcontract staat wat de opzegtermijn voor jouw bedrijfsruimte precies is. Meestal hangt de opzegtermijn af van het soort bedrijfsruimte dat je huurt. De wet verdeelt bedrijfsruimtes onder in twee categorieën: de 290-bedrijfsruimte en de 230a-bedrijfsruimte.

Voorbeelden van een 290-bedrijfsruimte

Een 290-bedrijfsruimte heet ook wel een middenstandsbedrijfsruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfsruimtes waar klanten producten of diensten kunnen kopen of bestellen, zoals:

 • winkelruimte

 • hotel

 • restaurant

 • café

 • camping

 • bedrijfsruimte voor een afhaal- of besteldienst

 • bedrijfsruimte voor een ambachtsbedrijf

Voorbeelden van een 230a-bedrijfsruimte

Alle huurobjecten die geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte zijn, vallen onder de categorie 230a-bedrijfsruimte. Een paar voorbeelden:

 • kantoorruimte

 • opslagloods

 • fabriek

Huur 290-bedrijfsruimte opzeggen

De huurperiode voor 290-bedrijfsruimtes is meestal minimaal 5 jaar, met een automatische verlenging van 5 jaar. Na de eerste 5 jaar is er vaak een opzegtermijn van minimaal 1 jaar. Zeg je niet op tijdens deze termijn, dan wordt het contract automatisch verlengd voor nog eens 5 jaar.

Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte na 10 jaar 

Wil je na de huurperiode van 10 jaar jouw overeenkomst opzeggen? Dan geldt er vaak weer een opzegtermijn van minimaal 1 jaar. Controleer altijd in je huurcontract welke opzegtermijn voor jou geldt.

Huur 230a-bedrijfsruimte opzeggen

Als je een 230a-bedrijfsruimte huurt, dan kun je in overleg met de verhuurder een opzegtermijn bepalen. Bij een contract voor bepaalde tijd is de opzegtermijn vaak 1 jaar. Bij een contract voor onbepaalde tijd is de opzegtermijn meestal gelijk aan de betaaltermijn. Behalve als je iets anders afgesproken hebt met de verhuurder. Als je de huur maandelijks betaalt, dan is de opzegtermijn dus 1 maand.

Ontruimingsbescherming

Heb je een contract voor onbepaalde tijd en zegt de verhuurder de huur van jouw 230a-bedrijfsruimte op? Dan betekent dit niet automatisch dat jij als huurder het pand moet verlaten aan het einde van de huurovereenkomst.

Wil de verhuurder wel dat je het bedrijfspand verlaat? Dan moet diegene je per brief of e-mail een duidelijke aanzegging tot ontruiming sturen. De verhuurder mag je daarin verzoeken om het pand te ontruimen, op de datum waarop de huurovereenkomst eindigt óf op een latere datum. De verhuurder mag je dus niet vragen om de bedrijfsruimte te ontruimen tijdens de huurperiode.

Heb je bezwaar tegen het verzoek tot ontruiming? Bijvoorbeeld omdat je nog geen vervangende bedrijfsruimte hebt gevonden? Dan kun je mogelijk een beroep doen op ontruimingsbescherming. Dit doe je door een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. Het is belangrijk dat je dit op tijd doet: maximaal 2 maanden na de datum waarop de ontruiming is aangezegd.

De rechter beslist over jouw verzoek. Geeft de rechter je gelijk, dan mag je langer in het pand blijven. Krijgt de verhuurder gelijk, dan bepaalt de verhuurder alsnog wanneer je de bedrijfsruimte moet ontruimen.

Kan ik de huur van een bedrijfsruimte tussentijds opzeggen?

In jouw huurcontract lees je wat de mogelijkheden voor een tussentijdse opzegging zijn. Een contract voor bepaalde tijd kan meestal niet tussentijds worden opgezegd. Behalve in één van deze situaties:

 • Er staat een tussentijds opzegbeding in je huurovereenkomst. Dit betekent dat zowel jij als de verhuurder de overeenkomst tussentijds mogen opzeggen.

 • De verhuurder gaat akkoord met je verzoek tot tussentijdse opzegging en jullie zijn het samen eens over de voorwaarden van beëindiging. Dit heet ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden.

 • Je verzoekt de kantonrechter om de huurovereenkomst te beëindigen, omdat je de overeenkomst door bijzondere omstandigheden niet meer kunt nakomen. In de praktijk wijst de rechter zulke verzoeken meestal af.

Hoe moet ik een huurcontract bedrijfsruimte opzeggen?

De huur moet je schriftelijk opzeggen, binnen de opzegtermijn. Stuur je opzegging per aangetekende brief én per gewone post naar de verhuurder. Zo kun je bewijzen dat de verhuurder je huuropzegging op tijd heeft ontvangen.

Rekenvoorbeeld opzegtermijn: loopt je huurcontract bijvoorbeeld af op 1 juli 2024? En heb je daarna een opzegtermijn van 6 maanden? Dan moet de verhuurder uiterlijk 1 februari 2025 jouw opzegging hebben ontvangen.

Huurcontract bedrijfsruimte overnemen

Wil je een bedrijf kopen en de gehuurde bedrijfsruimte die hierbij hoort ook overnemen? Dan kun je onderzoeken of je recht hebt op indeplaatsstelling. Als dat zo is, mag je het bestaande huurcontract overnemen van de verkoper. Het is dan wel belangrijk dat je de indeplaatsstelling met de verhuurder op tijd regelt: nog vóórdat je voor de bedrijfsovername tekent.

Bij een indeplaatsstelling hoef je over de voorwaarden van de huurovereenkomst niet te onderhandelen, deze blijven namelijk hetzelfde. Dit betekent dat alle bestaande afspraken tussen de verkoper en de verhuurder ook voor jou blijven gelden. Zoals de afspraken over onder andere de huurprijs, huurperiode, borg en aansprakelijkheid.

Rechtshulp nodig?

Wil je de huurovereenkomst van jouw bedrijfsruimte laten controleren door een jurist? Heb je juridisch advies nodig bij de opzegging van je huur? Of is er een conflict met de verhuurder ontstaan? Schakel dan juridische hulp in via je zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Ben je als ondernemer bij ons verzekerd voor rechtsbijstand, dan kun je via de website van Univé Rechtshulp direct je zaak melden. Heb je geen verzekering? Dan kun je voor een vast bedrag juridisch advies inwinnen via Rechtshulp on demand.

Ik ben klant en wil juridisch advies

Ik wil Rechtshulp on demand